פרסומים"; $toptitle1a="דוחות בנק ישראל"; $toptitle1b="דוח בנק ישראל 2011"; $toptitle2="דוח בנק ישראל 2011"; ?>