מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="תוכניות מוניטריות חודשיות"; $toptitle1b='מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; $toptitle2='2003 ,מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
 
מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" - 2003
להלן מועדי ההודעות של נגיד הבנק בקשר לשינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ומועד תחולתם לשנת 2003:
 
תאריך תחולה תאריך פרסום חודש ריבית
27/02/2003 24/02/2003 מרץ
27/03/2003 24/03/2003 אפריל
01/05/2003 28/04/2003 מאי
29/05/2003 26/05/2003 יוני
26/06/2003 23/06/2003 יולי
31/07/2003 28/07/2003 אוגוסט
28/08/2003 25/08/2003 ספטמבר
25/09/2003 22/09/2003 אוקטובר
30/10/2003 27/10/2003 נובמבר
27/11/2003 24/11/2003 דצמבר
01/01/2004 29/12/2003 ינואר