מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="תוכניות מוניטריות חודשיות"; $toptitle1b='מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; $toptitle2='2005 ,מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
 
מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" - 2005
לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.
להלן מועדי ההודעות של נגיד הבנק בקשר לשינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ומועד תחולתם לשנת 2005:
 
תאריך תחולה תאריך פרסום חודש ריבית
30/12/2004 27/12/2004 ינואר
27/01/2005 24/01/2005 פברואר
24/02/2005 21/02/2005 מרץ
31/03/2005 28/03/2005 אפריל
28/04/2005 25/04/2005 מאי
26/05/2005 23/05/2005 יוני
30/06/2005 27/06/2005 יולי
28/07/2005 25/07/2005 אוגוסט
01/09/2005 29/08/2005 ספטמבר
29/09/2005 26/09/2005 אוקטובר
27/10/2005 24/10/2005 נובמבר
01/12/2005 28/11/2005 דצמבר