מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="תוכניות מוניטריות חודשיות"; $toptitle1b='מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; $toptitle2='2007 ,מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
 
מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" - 2007
לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.
להלן מועדי ההודעות של נגיד הבנק בקשר לשינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ומועד תחולתם לשנת 2007:
 
יום תחולה יום פרסום חודש ריבית
28.12.2006 25.12.2006 ינואר
01.02.2007 29.01.2007 פברואר
01.03.2007 26.02.2007 מרץ
29.03.2007 26.03.2007 אפריל
26.04.2007 22.04.2007 מאי
31.05.2007 28.05.2007 יוני
28.06.2007 25.06.2007 יולי
26.07.2007 23.07.2007 אוגוסט
30.08.2007 27.08.2007 ספטמבר
28.09.2007 24.09.2007 אוקטובר
01.11.2007 29.10.2007 נובמבר
29.11.2007 26.11.2007 דצמבר
27.12.2007 24.12.2007 ינואר