מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="תוכניות מוניטריות חודשיות"; $toptitle1b='מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; $toptitle2='2008 ,מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
 
מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ותאריך תחולתם - 2008
הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 18.30.
לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.
 
יום תחולה יום פרסום חודש ריבית
27.12.2007 24.12.2007 ינואר
31.01.2008 28.01.2008 פברואר
28.02.2008 25.02.2008 מרץ
27.03.2008 24.03.2008 אפריל
01.05.2008 28.04.2008 מאי
29.05.2008 26.05.2008 יוני
26.06.2008 23.06.2008 יולי
31.07.2008 28.07.2008 אוגוסט
28.08.2008 25.08.2008 ספטמבר
25.09.2008 22.09.2008 אוקטובר
30.10.2008 27.10.2008 נובמבר
27.11.2008 24.11.2008 דצמבר
01.01.2009 29.12.2008 ינואר 2009