מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="תוכניות מוניטריות חודשיות"; $toptitle1b='מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; $toptitle2='2009 ,מועדי שינוי בריבית בנק ישראל'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
 
מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ותאריך תחולתם - 2009
הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 17.30.
לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.
 
יום תחולה יום פרסום חודש ריבית
01.01.2009 29.12.2008 ינואר
29.01.2009 26.01.2009 פברואר
26.02.2009 23.02.2009 מרץ
26.03.2009 23.03.2009 אפריל
30.04.2009 27.04.2009 מאי
28.05.2009 25.05.2009 יוני
25.06.2009 22.06.2009 יולי
30.07.2009 27.07.2009 אוגוסט
27.08.2009 24.08.2009 ספטמבר
01.10.2009 24.09.2009 אוקטובר
29.10.2009 26.10.2009 נובמבר
26.11.2009 23.11.2009 דצמבר
31.12.2009 28.12.2009 ינואר 2010