מדיניות מוניטרית"; $toptitle1a="קטלוג הפרסומים: ריבית בנק ישראל, מדיניות מוניטרית ואינפלציה"; $toptitle2="קטלוג הפרסומים: ריבית בנק ישראל, מדיניות מוניטרית ואינפלציה"; $pg_monetri_publcatl="yes"; ?>