שערי חליפין יציגים"; $toptitle1a="ממוצעים שנתיים וחודשיים מ-1999"; $toptitle2="ממוצעים שנתיים וחודשיים מ-1999"; ?>