פרסומים'; $toptitle1a='הרצאות הנגיד ומאמריו'; $toptitle2='הרצאות הנגיד ומאמריו'; ?>
18.04.2012
 
תמצית דברי הנגיד באוניברסיטת בר אילן אתמול בערב
 
תחזית הצמיחה של המשק הישראלי מתבססת על ההתפתחויות במשק העולמי ובעיקר על היקפי הסחר העולמי. ההתפתחויות במשק העולמי מהוות גורם מרכזי לחוסר הוודאות במשק הישראלי.
לפי התחזית של קרן המטבע הבינלאומית המשק העולמי צפוי לצמוח השנה מעל 3%, כאשר צמיחה עולמית של 3% מוגדרת על ידי הקרן כסביבת מיתון. בארה"ב צפויה הצמיחה בסביבות 2% ובאירופה צפויה צמיחה שלילית של0.5%.
בעשור האחרון צמח המשק הישראלי בשיעור ממוצע של קרוב ל-5%. רמת התוצר לנפש של המשק הישראלי דומה לרמות של משקים חשובים באירופה, אם כי עדיין נמוכה משל המשקים המובילים. בשנים האחרונות הפגין המשק הישראלי יכולת ההתמודדות מרשימה למול זעזועים – בולטת, למשל, העמידות של המשק בשנת 2006, אז נרשמה צמיחה של 5.6% למרות מלחמת לבנון השניה שהתרחשה בשנה זו. דוגמא נוספת לאיתנות המשק נרשמה בעת התפטרותו של שר האוצר דאז, מר בנימין נתניהו, שהיה לו חלק חשוב בהישגים הכלכליים של המשק הישראלי באותן שנים. למרות ההתפטרות והזעזוע שנגרם למחירי המניות בבורסה, חזרה הבורסה לקדמותה כשלושה ימים אחרי ההתפטרות.
בין הגורמים החשובים בהצלחת המשק הישראלי ציין הנגיד את חלקו של משרד האוצר. הנגיד הסביר כי למרות הביקורת שנשמעת כלפי האוצר, הנחישות וההצלחה שהפגין בשמירה על המשמעת התקציבית היוו גורם חשוב בשמירת היציבות של המשק.
עיקר החריגה של הגרעונות בתקציב הממשלה בשנים האחרונות מיעד הגרעון הנה תוצאה של פעילות המייצבים האוטומטיים בצד המיסוי. יחס החוב תוצר ירד מאז 2003, מרמה של כמעט 100%, והמשיך לרדת גם בשנים בהן הרבה במדינות מובילות בעולם נטל החוב גדל.
הנתונים מראים ששוק המניות המקומי מתנהג באופן מתואם עם השווקים הבולטים בעולם. אולם, בזמן האחרון ניתן להבחין בביצועי חסר של השוק הישראלי. יתכן ופער זה הוא תוצאה של חוסר הודאות הספציפי של המשק הישראלי שנובע מהמצב הגיאו פוליטי במזרח התיכון.
הנגיד הציג תוצאות ביחס למגבלות המימון עליהן מדווחות הפירמות בסקר החברות שעורך בנק ישראל. הנתונים מראים שעיקר החברות שדיווחו על הרעה במגבלת המימון באו מתחום הנדל"ן. אצל החברות מהתחומים האחרים לא היו דיווחים חריגים על עליה במגבלה זאת. הנגיד ציין שישנן עדויות למצוקת אשראי בחברות בינוניות וקטנות, וברך על התוכניות המיוחדות של שני הבנקים הגדולים להגברת האשראי לחברות אלו ועל תוכנית האוצר להגדיל את המימון לעסקים קטנים.
הנגיד דיבר גם על החולשות של המשק הישראלי והדגיש את בעיית העוני בישראל.. לדברי הנגיד, אחד האתגרים העיקריים שעומדים בפני המשק הישראלי הוא טיפול בשיעורי העוני הגבוהים בקרב החרדים והערבים. הוא ציין לחיוב את הגידול שחל בשנים האחרונות בהשתלבותם של חרדים וערבים בשוק העבודה ואת הגידול בהשתלבות החרדים בלימודים אקדמיים.
לשאלת סטודנט בעניין המשבר העולמי, אמר הנגיד כי הבנק המרכזי באירופה נקט במדיניות מרחיבה. עם כניסתו של מריו דראגי לתפקיד בתחילת נובמבר, הוא הפחית את הריבית פעמיים ונקט בפעילות מאסיבית להגברת הנזילות של הבנקים באמצעות הלוואות ארוכות טווח לבנקים המסחריים. לסיכום אמר כי המצב העולמי כיום טוב יותר, וכי איננו עומדים בפני פירוק של גוש האירו בקרוב.