ייצוג המדינה במוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים

כאמור בסעיף 82(א) לחוק "הבנק ייצג את המדינה בכל עניין הנוגע לחברות המדינה [...] במוסדות כספיים בין-לאומיים": 

  • בקרן המטבע הבין-לאומית (International Monetary Fund); 
  • בקבוצת הבנק העולמי - (The World Bank Group) הכוללת את (MIGA, IFC, IDA, IBRD, ICSID); 
  • בבנק להסדרי סליקה בין-לאומיים - (Bank for International Settlements - BIS).  


כמו כן, מייצג הבנק את המדינה בבנקים אזוריים לפיתוח:  

  • בבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (Inter-American Development Bank - BID);  
  • בבנק האירופי לשיקום ולפיתוח (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD);  

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) צירף את מדינת ישראל, במאי 2010, כחברה מלאה בארגון. בנק ישראל מקיים מגעים שוטפים עם OECD, פעיל בוועדות שונות של הארגון, והיה שותף מרכזי לתהליך ההצטרפות של ישראל אליו. 
האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים בבנק ישראל מקיים קשר שוטף עם המוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים האמורים בתחומים מגוונים: השתתפות בדיונים והחלפת דעות, הצבעות, אירוח משלחות מקצועיות, שיתוף מומחים ישראלים במשלחות מקצועיות למדינות שונות, הספקת נתונים לפרסומים השונים של המוסדות האלה, קבלת מידע מהם והפצתו אצל גורמים מעוניינים בארץ וכד'. מעורבותה הפעילה של מדינת ישראל במוסדות הפיננסיים הבין-לאומיים, באמצעות בנק ישראל, תורמת להידוק הקשרים עם קובעי המדיניות הכלכלית במדינות שונות ובין המשק הישראלי למשקים אחרים. 
במסגרת חברותה של ישראל בקרן המטבע הבין-לאומית, סוקרת הקרן את כלכלת ישראל. הדוח שכותבים כלכלני הקרן נדון במועצת המנהלים שלה. 
ישראל, כמדינה מפותחת, שבה רמת ההכנסה לנפש גבוהה יחסית, אינה זכאית למימון פרויקטים בה באמצעות הבנק העולמי, גם לא לאשראי מהבנקים האזוריים (ה-BID וה-EBRD). עם זאת, חברותה של ישראל בבנקים הבין-לאומיים לפיתוח מקנה לחברות ישראליות זכות להשתתף במכרזים לפרויקטים במימון מוסדות אלו. בנק ישראל מרכז את המידע הרב על הפרויקטים הממומנים בידי הבנקים לפיתוח ומקיים קשר שוטף עם החברות הישראליות המעוניינות לגשת למכרזים אלו. אחד התחומים שבהם יש פוטנציאל רב להשתלבות ישראלית בפרויקטים בין-לאומיים הוא יצוא ידע וטכנולוגיות. לבנק ישראל קרנות פעילות למימון עבודתם של יועצים ישראליים באמצעות הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח .(EBRD) והתאגיד הבין-לאומי למימון (IFC) מקבוצת הבנק העולמי. 
בשנת 1997 הצטרפה מדינת ישראל למועדון המדינות התורמות של IDA (International Development Association) - זרוע של הבנק העולמי המעניקה אשראי בתנאים נוחים לכ-80 המדינות המתפתחות המוגדרות כעניות ביותר. מהלך זה פתח בפני חברות ישראליות שוק מכרזים בערך של כ-6 מיליארדי דולרים בשנה. 
במסגרת תפקידו, אחראי האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים על מרכז המבקרים בבנק ישראל, על יחידת האינטרנט וההוצאה לאור ועל ספריית הבנק.