נגידת בנק ישראל 
                                                                              

המועצה המינהלית והועדה המוניטרית

 

                    מועצה מינהלית                

   ועדה מוניטרית

 

הנהלת הבנק

 
 
 
 
 
 
המשנה לנגידה
דואר אלקטרוני: mishne@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552779 
 
המנהל הכללי
דואר אלקטרוני: mankal@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552711 
פקס: 02‎-6669027 
 
מנהל חטיבת המחקר
דואר אלקטרוני: Nathan.Sussman@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552601 
פקס: 02‎-6552615 
 המפקחת על הבנקים
דואר אלקטרוני: Hedva.ber@boi.org.il
ירושלים - טלפון: 02‎-6552401 
            פקס: 02‎-6669590 
תל אביב - טלפון: 03‎-5640401 
            פקס: 03‎-5661110 ​
מר אנדרו אביר
מנהל חטיבת השווקים
דואר אלקטרוני: markets@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552376 
פקס: 02‎-6552371 

 
ד"ר איל רוזן
מנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה
דואר אלקטרוני: eyal.rozen@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552734 
פקס: 02‎-6669734 

מר אבנר זיו
מנהל חטיבת טכנולוגית המידע 
דואר אלקטרוני:  avner.ziv@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552251 
פקס: 02‎-6669717 ​
 
גב' פנינה קרן
מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
דואר אלקטרוני: pnina.keren@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552973 
פקס: 02-6669187 
 
ד"ר עקיבא אופנבכר
הממונה על האגף המוניטרי, חטיבת המחקר
דואר אלקטרוני: ​edward.offenbacher@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552706
פקס: 02‎-6520858
גב' עירית מנדלסון
מנהלת מחלקת חשבות, מערכות תשלומים וסליקה
דואר אלקטרוני: irit.mendelson@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552995 
פקס: 02‎-6669666 
 
 
ד"ר אילן שטיינר 
מנהל מחלקת המטבע
דואר אלקטרוני: Ilan.Steiner@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552860 
פקס: 02‎-6552743 
 
 ​
 
 
עו"ד טידה שמיר
היועצת המשפטית
מנהלת המחלקה המשפטית
טלפון: 02‎-6552706
פקס: 02‎-6520858

בעלי תפקידים נוספים

מר שי רוזנשטוק
המבקר הפנימי ונציב תלונות הציבור, הממונה על ביקורת הפנים
דואר אלקטרוני: audit@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552750
פקס: 02‎-6552163  
 
ד"ר אוהד בר-אפרת
הממונה על האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
דואר אלקטרוני: ohad.bar-efrat@boi.org.il
טלפון:  02‎-6552714 
פקס: 02‎-6519123 
 
מר יואב סופר
הממונה על הדוברות וההסברה הכלכלית
דואר אלקטרוני: spokesman@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552713 
פקס: 02‎-6528812 
 
מר דניאל חחייאשוילי
ראש מטה הנגידה
דואר אלקטרוני: daniel.hahiashvili@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552418
פקס:  02‎-6669418
 
גב' אסתי שורץ
מזכירת הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
דואר אלקטרוני:  esti.schwartz@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552959 
פקס: 02‎-6669159