​​ ד"ר קרנית פלוג נגידת בנק ישראל

המועצה המינהלית והועדה המוניטרית

הנהלת הבנק

נדין בודו טרכטנברג
המשנה לנגידה
דואר אלקטרוני: mishne@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552779
פקס: 02‎-6552107
חזי כאלו
מר חזי כאלו
המנהל הכללי
דואר אלקטרוני: mankal@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552711
פקס: 02‎-6669027
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
מנהל חטיבת המחקר
דואר אלקטרוני: 
טלפון: 02‎-6552601
פקס: 02‎-6552615
ד"ר חדוה בר
ד"ר חדוה בר
המפקחת על הבנקים
דואר אלקטרוני: Hedva.ber@boi.org.il
ירושלים - טלפון: 02‎-6552401
פקס: 02‎-6669590
תל אביב - טלפון: 03‎-5640401
פקס: 03‎-5661110
אנדרו אביר
מר אנדרו אביר
מנהל חטיבת השווקים
דואר אלקטרוני: markets@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552376
פקס: 02‎-6552371
ד"ר איל רוזן
ד"ר איל רוזן
מנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה
דואר אלקטרוני: eyal.rozen@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552734
פקס: 02‎-6669734
מר אבנר זיו
מר אבנר זיו
מנהל חטיבת טכנולוגית המידע
דואר אלקטרוני: avner.ziv@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552251
פקס: 02‎-6669717
גב' פנינה קרן
גב' פנינה קרן
מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
דואר אלקטרוני: pnina.keren@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552973
פקס: 02-6669187


גב' עירית מנדלסון
גב' עירית מנדלסון
מנהלת מחלקת חשבות, מערכות תשלומים וסליקה
דואר אלקטרוני: irit.mendelson@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552995
פקס: 02‎-6669666
ד"ר אילן שטיינר
ד"ר אילן שטיינר
מנהל מחלקת המטבע
דואר אלקטרוני: Ilan.Steiner@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552860
פקס: 02‎-6552743
עו"ד טידה שמיר
היועצת המשפטית
מנהלת המחלקה המשפטית
טלפון: 02‎-6552706
פקס: 02‎-6520858
​​

בעלי תפקידים נוספים

מר שי רוזנשטוק
המבקר הפנימי ונציב תלונות הציבור, הממונה על ביקורת הפנים
דואר אלקטרוני: audit@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552750
פקס: 02‎-6552163
ד"ר אוהד בר-אפרת
הממונה על האגף להפצת מידע ולקשרים בין-לאומיים
דואר אלקטרוני: ohad.bar-efrat@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552714
פקס: 02‎-6519123
מר יואב סופר
הממונה על הדוברות וההסברה הכלכלית
דואר אלקטרוני: spokesman@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552713
פקס: 02‎-6528812
מר דניאל חחייאשוילי
ראש מטה הנגידה
דואר אלקטרוני: daniel.hahiashvili@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552418
פקס: 02‎-6669418
גב' אסתי שורץ​
מזכירת הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
דואר אלקטרוני: esti.schwartz@boi.org.il
טלפון: 02‎-6552959
פקס: 02‎-6669159
​​​​​​