חזון יעדים וערכים

חזון הבנק

להיות בנק מרכזי מתקדם, שתורם לשגשוג כלכלת ישראל ואזרחיה.

ערכי הבנק

 • מקצועיות - אנו שואפים להיות בחזית הידע המקצועי בכל תחום. זאת תוך חתירה למצוינות אישית, חשיבה מקורית, עצמאית, לא שגרתית ופורצת דרך.
 • ממלכתיות - העיקרון הבסיסי בפעילות הבנק הוא טובת המדינה ואזרחיה לאורך זמן. פעילות זו מתנהלת תוך שמירה על שלטון החוק, ריבונות המדינה וערכיה.
 • יושרה - אנו שואפים ליושר ואמינות, תוך דבקות בעקרונות, בערכים ובאמת מקצועית, ללא עירוב שיקולים זרים ואינטרסים אישיים.
 • שיתוף - שיתוף פעולה, העברת מידע ולמידה הדדית בין כל השותפים לעשייה הארגונית - עובדים, מנהלים, לקוחות וספקים - לקידום מטרות בנק ישראל.
 • הגינות וכבוד לאדם - מחויבות לתפיסת עולם ארגונית המקדמת יחס ענייני ועקבי כלפי העובדים, תוך הכרה בערכו של הפרט. קידום תרבות ארגונית המטפחת מחויבות, אמון והערכה הדדית.


יעדי הבנק לשנים הבאות

 • יישום חוק בנק ישראל החדש.
 • הובלת רפורמות במערכת הפיננסית (כולל המערכת הבנקאית) ובשוק ההון.
 • פיתוח מדיניות וכלים מקרו-יציבותיים לחיזוק היציבות הפיננסית של המשק.
 • חיזוק תפקידו של הנגיד כיועץ לממשלה בעניינים כלכליים.
 • פיתוח ההון האנושי של הבנק; גיוס ושימור כוח אדם מצטיין.
 • שדרוג מערכות המידע והסטטיסטיקה.
 • פיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות.
 • הנפקת סדרה חדשה של המטבע.
 • לחוברת "בנק ישראל מחזון ליעדים" 
​​