איסור הלבנת הון ומימון טרור

חקיקה

איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון תש"ס 2000 מתוך קובץ חקיקה של הפיקוח על הבנקים

צו איסור הלבנת הון, התשס"א - 2001

  

איסור מימון טרור

חוק מאבק בטרור

תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש 2006)

 איסור מימון טרור הכרזה על ארגון טרור זר 2008

 

 

שונות

עמדת המפקח על הבנקים בתיק ע"א 3497/13 

 פסק דין של בית המשפט העליון בע"א 3497/13  

   

הוראות ניהול בנקאי תקין

 ​

 

מס' חוזר​ נושא​ ​גרסה מתאריך​

2505

מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות 411_14 30.10.2016
 

​הוראות הדיווח לפיקוח


​מס' חוזר ​נושא ​הוראה ​מתאריך
2506​ דוח על חשיפה לסיכוני ציות (חצי שנתי)​ 825 22.06.16​
 
 

מכתבי המפקח על הבנקים

 
נושא​ ​מתאריך
​כרטיסים נטענים​ ​06.03.2017
​היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור​ ​23.11.2016
ניהול סיכונים הכרוכים בהפעלת תכנית גילוי מרצון בישראל​ ​26.01.2016
ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות (cross-border)​ ​16.03.2015
מניעת הלבנת הון - פעילות מול "מאגד" ​05.08.2013
סיכונים הכרוכים בביצוע העברות כספים בהן מעורבים חשבונות בנק המופיעים באתרי אינטרנט המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית 29.01.2012

מדינות שאינן מיישמות בצורה נאותה את המלצות ה-FATF

22.03.2011​
​​​​

ועדת העיצומים