מידע נוסף על מערכת הבנקאות

 


נציגויות של בנקים זרים בישראל
נציגויות אלה קיבלו את הסכמת הנגיד לשימוש במילה "בנק" לפי סעיף 4 לפקודת הבנקאות. פרטי המידע נתקבלו מהנציגויות. פרטי מידע לגבי בנקים זרים שקיבלו רשיון לפעול בישראל כבנק חוץ - ראה "בנקי חוץ" ברשימת בנקים בישראל.