לוחות נספח צוברים

לוח ה'-9 , פרק ה' - הפיקדונות
תדירות חצי שנתית