לוחות נספח צוברים

לוח ה'-10 , פרק ה' - הפיקדונות
תדירות חצי שנתית