מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
פקיד/ת שירותי תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
פקיד/ת שירותי תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
מזכיר/ת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכירת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
סטודנט/ית זמני/ית ביחידת השכר, חטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית זמני/ית ביחידת השכר, חטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים
מפתח/ת אפליקציות BI, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מפתח/ת אפליקציות BI, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע
סטודנט/ית לאגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל ירושלים
סטודנט/ית לאגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל ירושלים
עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים
עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל
סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל
מבקר/ת ביחידת ביקורת ניהול סיכוני אשראי, באגף הביקורת, בחטיבת הפיקוח על הבנקים - פומבי
מבקר/ת ביחידת ביקורת ניהול סיכוני אשראי, באגף הביקורת, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע - פומבי
עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע

אחר

פקיד/ת שירותי תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
פקיד/ת שירותי תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)

מבקרים/ות, רואי/ות חשבון

מבקר/ת ביחידת ביקורת ניהול סיכוני אשראי, באגף הביקורת, בחטיבת הפיקוח על הבנקים - פומבי
מבקר/ת ביחידת ביקורת ניהול סיכוני אשראי, באגף הביקורת, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

מזכירים/ות, מנהלי/ות לשכה

מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
מזכיר/ת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכירת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל

מנתחי/ות שיטות

מפתח/ת אפליקציות BI, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מפתח/ת אפליקציות BI, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל
סטודנט/ית במזכירות הועדה המוניטרית, בנק ישראל
סטודנט/ית לאגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל ירושלים
סטודנט/ית לאגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל ירושלים
סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת מעקב וניתוח שווקים בחטיבת השווקים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית זמני/ית ביחידת השכר, חטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית זמני/ית ביחידת השכר, חטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדים כלליים / ספירה ומיון

עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים
עובדי/ות ספירה ומיון במחלקת המטבע, בירושלים

תוכניתנים/יות

עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע - פומבי
עובד/ת בצוות תקשורת והגנה רשתית, באגף מערכות הפעלה ותשתית בחטיבת ט' המידע