סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
מזכיר/ה, ללשכת מנהל אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה, ללשכת מנהל אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע - פומבי
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע
סטודנט/ית לעבודה ביחידה לפיתוח ארגוני והדרכה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית לעבודה ביחידה לפיתוח ארגוני והדרכה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
נהג/ת מקצועי/ת, באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בנק ישראל
נהג/ת מקצועי/ת, באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בנק ישראל
סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של בנק ישראל, ט"מ
סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של בנק ישראל, ט"מ
מפתח/ת אפליקציות בצוות מטבע-זה"ב, באגף פרויקטים, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מפתח/ת אפליקציות בצוות מטבע-זה"ב, באגף פרויקטים, בחטיבת טכנולוגית המידע
מפתח/ת אפליקציות, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מפתח/ת אפליקציות, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע

אחר

נהג/ת מקצועי/ת, באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בנק ישראל
נהג/ת מקצועי/ת, באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בנק ישראל
מזכיר/ה, ללשכת מנהל אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה, ללשכת מנהל אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל

מנתחי/ות שיטות

מפתח/ת אפליקציות בצוות מטבע-זה"ב, באגף פרויקטים, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מפתח/ת אפליקציות בצוות מטבע-זה"ב, באגף פרויקטים, בחטיבת טכנולוגית המידע
מפתח/ת אפליקציות, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מפתח/ת אפליקציות, באגף יישומי ליבה, בחטיבת טכנולוגית המידע

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של בנק ישראל, ט"מ
סטודנט/ית לסיוע בנושא עריכת תכנים והנגשתם באתר האינטרנט של בנק ישראל, ט"מ
סטודנט/ית לעבודה ביחידה לפיתוח ארגוני והדרכה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית לעבודה ביחידה לפיתוח ארגוני והדרכה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדים כלליים / ספירה ומיון

עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע

תוכניתנים/יות

עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע - פומבי
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגיות המידע