מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
סטודנט/ית ליחידת ניהול סיכונים פיננסיים באגף הפיננסי בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת ניהול סיכונים פיננסיים באגף הפיננסי בחטיבת השווקים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
מזכיר/ה זמני/ת ללשכת מנהל אגף בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
מזכיר/ה זמני/ת ללשכת מנהל אגף בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ותקשורת בחטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ותקשורת בחטיבת השווקים, בירושלים
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית
עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת למדור תפעול ובקרה
עובד/ת למדור תפעול ובקרה
מהנדס/ת בינוי באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים - פומבי
מהנדס/ת בינוי באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים
מזכיר/ה לניהול אדמיניסטרטיבי במזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה לניהול אדמיניסטרטיבי במזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית

אחר

עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב

מהנדסים/ות

מהנדס/ת בינוי באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים - פומבי
מהנדס/ת בינוי באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים

מזכירים/ות, מנהלי/ות לשכה

מזכיר/ה לניהול אדמיניסטרטיבי במזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה לניהול אדמיניסטרטיבי במזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה זמני/ת ללשכת מנהל אגף בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
מזכיר/ה זמני/ת ללשכת מנהל אגף בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים

מפעילי/ות מחשב ואנשי תמיכה

עובד/ת למדור תפעול ובקרה
עובד/ת למדור תפעול ובקרה

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר לחבר הועדה המוניטרית
סטודנט/ית ליחידת בקרה ותקשורת בחטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ותקשורת בחטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית ליחידת הביצועים, באגף פיננסי, חטיבת השווקים, בירושלים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים בירושלים
סטודנט/ית ליחידת ניהול סיכונים פיננסיים באגף הפיננסי בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת ניהול סיכונים פיננסיים באגף הפיננסי בחטיבת השווקים
אינפלציה בשנה האחרונה אפריל 2014 עד אפריל 2015-0.5%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 22/05/2015
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.8730 0.3368%
ליש"ט 6.0698 0.3008%
100 יין 3.2072 0.5959%
אירו 4.3229 0.4718%
נומינאלי אפקטיבי 0.411%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012