סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים
לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר
לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם
סטודנט/ית ליחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
נהג/ת באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.
נהג/ת באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר
עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר
מזכירה בלשכה בכירה
מזכירה בלשכה בכירה
סטודנט/ית לנושאי מיקרו ביחידת מוניטארי שוטף וניתוח מבני, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לנושאי מיקרו ביחידת מוניטארי שוטף וניתוח מבני, בחטיבת המחקר
קופאי/ת למחלקת המטבע
קופאי/ת למחלקת המטבע
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

אחר

מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל

כלכלנים/ות חוקרים/ות

כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר - פומבי
כלכלן/ית חוקר/ת בתחום מוניטרי-שוטף, באגף המוניטרי, בחטיבת המחקר

מזכירים/ות

מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
מזכירה בלשכה בכירה
מזכירה בלשכה בכירה
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים

נהגים/ות

נהג/ת באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.
נהג/ת באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל.
לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר
לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית לנושאי מיקרו ביחידת מוניטארי שוטף וניתוח מבני, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לנושאי מיקרו ביחידת מוניטארי שוטף וניתוח מבני, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם
סטודנט/ית ליחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע

סטודנטים/יות (תואר שני)- אחר

סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדי/ות בטחון

מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדים/ות טכנולוגיים/ות

עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע

עובדים/ות כלליים/ות

קופאי/ת למחלקת המטבע
קופאי/ת למחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע

רפרנטים/יות משאבי אנוש

עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל