סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל חטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכת מנהל חטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע
קופאי/ת למחלקת המטבע
קופאי/ת למחלקת המטבע
סטודנט/ית לאגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית לאגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר
לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
עובד/ת זמני/ת ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עובד/ת זמני/ת ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים

אחר

סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל

מזכירים/ות

עובד/ת זמני/ת ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עובד/ת זמני/ת ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
מזכיר/ה ללשכת מנהל חטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכת מנהל חטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים

נהגים/ות

לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר
לבנק ישראל דרוש/ה נהג/ת להסעת מנהל בכיר

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידת בקרה ומטה, בחטיבת השווקים
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת האסדרה, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף הפיננסי, בחטיבת המחקר

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית לאגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית לאגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע

סטודנטים/יות (תואר שני)- אחר

סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדי/ות בטחון

מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדים/ות טכנולוגיים/ות

עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע
עובד/ת למדור תפעול ובקרה, בחטיבת טכנולוגית המידע

עובדים/ות כלליים/ות

קופאי/ת למחלקת המטבע
קופאי/ת למחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
כרגע ניתן להגיש מועמדות רק במחשב. טופס הגשת המועמדות עדיין לא הונגש לגלישה באמצעות מכשירים ניידים
​​​​​​​​