מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
סטודנט/ית למנהל אגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית למנהל אגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע
מזכיר/ה ללשכת מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
מזכיר/ה ללשכת מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת בכיר/ה
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת בכיר/ה
מחסנאי/ת לוגיסטי/ת במדור שירותי משרד ותחבורה באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת מש"א ומינהל - פומבי
מחסנאי/ת לוגיסטי/ת במדור שירותי משרד ותחבורה באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת מש"א ומינהל
עוזר/ת מזכיר הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית, בכפיפות ישירה למזכיר הועדה והמועצה - פומבי
עוזר/ת מזכיר הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית, בכפיפות ישירה למזכיר הועדה והמועצה
סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
כלכלן/ית / מבקר/ת ביחידת ההסדרה, באגף מדיניות והסדרה, בחטיבת הפיקוח על הבנקים - פומבי
כלכלן/ית / מבקר/ת ביחידת ההסדרה, באגף מדיניות והסדרה, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

אחר

עוזר/ת מזכיר הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית, בכפיפות ישירה למזכיר הועדה והמועצה - פומבי
עוזר/ת מזכיר הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית, בכפיפות ישירה למזכיר הועדה והמועצה
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)

כלכלנים/יות

כלכלן/ית / מבקר/ת ביחידת ההסדרה, באגף מדיניות והסדרה, בחטיבת הפיקוח על הבנקים - פומבי
כלכלן/ית / מבקר/ת ביחידת ההסדרה, באגף מדיניות והסדרה, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

מזכירים/ות

מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת בכיר/ה
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת בכיר/ה
מזכיר/ה ללשכת מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
מזכיר/ה ללשכת מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים
מזכיר/ת הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית למנהל אגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית למנהל אגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע

סטודנטים/יות (תואר שני)- אחר

סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדי/ות בטחון

מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדים/ות כלליים/ות

מחסנאי/ת לוגיסטי/ת במדור שירותי משרד ותחבורה באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת מש"א ומינהל - פומבי
מחסנאי/ת לוגיסטי/ת במדור שירותי משרד ותחבורה באגף הלוגיסטיקה, בחטיבת מש"א ומינהל
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע