מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
סטודנט/ית בתחום הנדסת תעשיה וניהול לחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית בתחום הנדסת תעשיה וניהול לחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מזכיר/ה ליחידת הלוגיסטיקה וליחידת הרכש
מזכיר/ה ליחידת הלוגיסטיקה וליחידת הרכש
מבקר ביחידה לחשבונאות ופיתוח באגף חשבות במחלקת חות"ם בירושלים - פומבי
מבקר ביחידה לחשבונאות ופיתוח באגף חשבות במחלקת חות"ם בירושלים
סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
מזכיר/ה ללשכה בכירה
מזכיר/ה ללשכה בכירה
עוזר/ת ליועץ/ת המשפטי/ת, במחלקה המשפטית, ירושלים - פומבי
עוזר/ת ליועץ/ת המשפטי/ת, במחלקה המשפטית, ירושלים

אחר

סטודנט/ית בתחום הנדסת תעשיה וניהול לחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית בתחום הנדסת תעשיה וניהול לחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע

מבקרים/רות, רואי/רואות חשבון

מבקר ביחידה לחשבונאות ופיתוח באגף חשבות במחלקת חות"ם בירושלים - פומבי
מבקר ביחידה לחשבונאות ופיתוח באגף חשבות במחלקת חות"ם בירושלים

מזכירים/מזכירות

מזכיר/ה ללשכה בכירה
מזכיר/ה ללשכה בכירה
מזכיר/ה ליחידת הלוגיסטיקה וליחידת הרכש
מזכיר/ה ליחידת הלוגיסטיקה וליחידת הרכש
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית
מזכיר/ה בחצי משרה למזכירות הוועדה המוניטרית והמועצה המינהלית

סטודנטים/יות (תואר ראשון ושני) לכלכלה, מינהל עסקים או משפטים

סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
סטודנט/ית לסיוע למינהלת השיפוץ של הבנק
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות
מתמחה למחלקה המשפטית בירושלים, לעבודה לפי שעות

עובדי/ות בטחון

מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב
מאבטחים/ות לבנק ישראל בירושלים ובתל אביב

עורכי/ות דין

עוזר/ת ליועץ/ת המשפטי/ת, במחלקה המשפטית, ירושלים - פומבי
עוזר/ת ליועץ/ת המשפטי/ת, במחלקה המשפטית, ירושלים
0.25%
להודעות וסיכומים של דיוני הריבית
אינפלציה בשנה האחרונה אוקטובר 2013 עד אוקטובר 2014-0.3%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 20/11/2014
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.8460 0.2084%
ליש"ט 6.0334 0.2476%
100 יין 3.2552 -0.2788%
אירו 4.8231 0.2099%
נומינאלי אפקטיבי 0.177%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012