מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מתאם/ת ייצור במדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מתאם/ת ייצור במדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע
מבקר/ת ביחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם - פומבי
מבקר/ת ביחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם
עובד/ת ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
רפרנטי/ות גיוס במדור גיוס, ביחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
רפרנטי/ות גיוס במדור גיוס, ביחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל
קניין/ית רכש, באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים. - פומבי
קניין/ית רכש, באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים.
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר

אחר

מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)

אנליסטים/ות

עובד/ת ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה

מבקרים/ות, רואי/ות חשבון

מבקר/ת ביחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם - פומבי
מבקר/ת ביחידת גזברות ומיסים, באגף חשבות, במחלקת חות"ם

מפעילי/ות מחשב ואנשי תמיכה

מתאם/ת ייצור במדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע - פומבי
מתאם/ת ייצור במדור תפעול ובקרה, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית לפרויקט XBRL, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים
סטודנט/ית ליחידה להמשכיות עסקית בלשכת המנכ"ל, בירושלים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע
סטודנט/ית לספירה ומיון שטרות במחלקת המטבע

סטודנטים/יות (תואר שני)- אחר

סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדי/ות בטחון

מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

רפרנטי/ות רכש

קניין/ית רכש, באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים. - פומבי
קניין/ית רכש, באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל, בירושלים.

רפרנטים/יות משאבי אנוש

רפרנטי/ות גיוס במדור גיוס, ביחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
רפרנטי/ות גיוס במדור גיוס, ביחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל