מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר למנהל חטיבת המחקר
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר למנהל חטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית למדור שירותי תקשורת, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע
סטודנט/ית למדור שירותי תקשורת, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע
PMO לפרויקט מאגר נתוני אשראי, בלשכת המנכ"ל
PMO לפרויקט מאגר נתוני אשראי, בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה - פומבי
סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
עובד/ת בחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה

אחר

מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)

אנליסטים/ות

עובד/ת בחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ביחידה לניהול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה

מנתחי/ות שיטות

PMO לפרויקט מאגר נתוני אשראי, בלשכת המנכ"ל
PMO לפרויקט מאגר נתוני אשראי, בלשכת המנכ"ל

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ביחידת מדיניות ציבורית, באגף מאקרו ומדיניות, בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, חטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר למנהל חטיבת המחקר
סטודנט/ית עוזר/ת מחקר למנהל חטיבת המחקר

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
סטודנט/ית למדור שירותי תקשורת, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע
סטודנט/ית למדור שירותי תקשורת, ביחידת הייצור, בחטיבת טכנולוגית המידע

סטטיסטיקאים/יות

סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה - פומבי
סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה

עובדי/ות בטחון

מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדים/ות כלליים/ות

עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע