סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידת רישוי ובנקים חדשים, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת רישוי ובנקים חדשים, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה, במחלקת חות"ם
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה, במחלקת חות"ם
רכז/ת חשבונות מוגבלים, אגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים, למשרה זמנית
רכז/ת חשבונות מוגבלים, אגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים, למשרה זמנית
סטודנט/ית זמני/ת במזכירות הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
סטודנט/ית זמני/ת במזכירות הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
עובד/ת ליחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
עובד/ת ליחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
משרה בתחום הנדסת תהליכים, בכפיפות למנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
משרה בתחום הנדסת תהליכים, בכפיפות למנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית ליחידת תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
סטודנט/ית ליחידת תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
סטודנט/ית זמני/ת במדור מלוות מדינה, מחלקת חות"ם
סטודנט/ית זמני/ת במדור מלוות מדינה, מחלקת חות"ם
אנליסט/ית BI, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה - פומבי
אנליסט/ית BI, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה

אחר

רכז/ת חשבונות מוגבלים, אגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים, למשרה זמנית
רכז/ת חשבונות מוגבלים, אגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים, למשרה זמנית
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה, במחלקת חות"ם
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה, במחלקת חות"ם
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל

אנליסטים/ות

אנליסט/ית BI, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה - פומבי
אנליסט/ית BI, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה

מהנדסים/ות

משרה בתחום הנדסת תהליכים, בכפיפות למנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
משרה בתחום הנדסת תהליכים, בכפיפות למנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל

מזכירים/ות

מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל/ת אגף, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

סטודנט/ית ליחידת תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
סטודנט/ית ליחידת תפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית לחטיבת המחקר
סטודנט/ית זמני/ת במזכירות הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
סטודנט/ית זמני/ת במזכירות הועדה המוניטרית והמועצה המנהלית
סטודנט/ית ליחידת רישוי ובנקים חדשים, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת רישוי ובנקים חדשים, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית זמני/ת במדור מלוות מדינה, מחלקת חות"ם
סטודנט/ית זמני/ת במדור מלוות מדינה, מחלקת חות"ם
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים
עוזר/ת אדמיניסטרטיבי/ת למנהל אגף להפצת מידע וקשרים בינלאומיים

סטודנטים/יות (תואר שני)- אחר

סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית באגף הרכש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

עובדים/ות כלליים/ות

עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע
עובדי/ות ספירה ומיון לתפקידים שונים במחלקת המטבע

רפרנטים/יות משאבי אנוש

עובד/ת ליחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
עובד/ת ליחידת הפרט, באגף משאבי אנוש, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
עובד/ת תקשורת פנים ארגונית, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל