סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
בקר/ית נתונים ביחידת שוק מט"ח, באגף סטטיסטיקה, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה - פומבי
בקר/ית נתונים ביחידת שוק מט"ח, באגף סטטיסטיקה, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
כלכלן/ית ביחידה הכלכלית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים - פומבי
כלכלן/ית ביחידה הכלכלית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכירת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל

אחר

בקר/ית נתונים ביחידת שוק מט"ח, באגף סטטיסטיקה, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה - פומבי
בקר/ית נתונים ביחידת שוק מט"ח, באגף סטטיסטיקה, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
עובד/ת ליחידה לתפעול מסלקות באגף מערכות תשלומים וסליקה
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל

כלכלנים/יות וחוקרים/ות

כלכלן/ית ביחידה הכלכלית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים - פומבי
כלכלן/ית ביחידה הכלכלית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

מזכירים/ות, מנהלי/ות לשכה

מזכיר/ת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכירת אחה"צ בלשכה בכירה, בנק ישראל
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר
מזכיר/ה ללשכתם של שני מנהלי אגפים בחטיבת המחקר