הוראות למילוי טופס

 

  1. יש למלא את טופס הבקשה ולשלוח אל בנק ישראל, עד למועד האחרון הנקוב במכרז או במודעה.
  2. כל מקום בו מצוין הנוסח בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
  3. תינתן הזדמנות שווה לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.
  4. הבנק יפעל ליישום אפליה מתקנת למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם (כגון: אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית ושל מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה); תינתן העדפה למועמדים מקרב בני הקבוצה הזכאית לייצוג הולם, במקום בו נמצאו בתום המיונים שני מועמדים בעלי כישורים דומים עד זהים.
  5. מועמדים שיעברו בהצלחה את המיון הראשוני יידרשו להציג מסמכים המאמתים את הפרטים שמסרו.
  6. אישור על קבלת הטופס דרך האינטרנט יופיע לאחר משלוח הטופס.
    רק פניות מתאימות ייענו.
​​