​​​​​​​​​​​​​​
שבוע מודעות פיננסית

ביוזמת הפיקוח על הבנקים, ובשיתוף איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, התקיים בחודש ספטמבר 2016 "שבוע המודעות הפיננסית" לקידום החינוך הפיננסי בקרב הציבור. במסגרת זאת, נערכו הדרכות והרצאות בעשרות סניפי בנקים ברחבי הארץ (ללא תשלום).

מטרת הפעילות, להגביר את המודעות ולקנות ידע והבנה בנושאים פיננסיים בסיסיים ללקוחות המערכת הבנקאית.

בין היתר, על ידי העברת הדרכה מקיפה במסגרתה ניתנו טיפים וכלים להתנהלות פיננסית נכונה, הצגת כלים דיגיטליים מתקדמים המסייעים לניהול יעיל יותר של חשבון הבנק, מתן הדרכות אישיות על "תעודת הזהות" הבנקאית והסבר מפורט על שירות מסלולי העמלות, לרבות צירוף בפועל של לקוחות המעוניינים בכך.

מצורפת בזאת המצגת שהוצגה בפעילות.

​​​​​​​​​​