אחד מתפקידיו העיקריים של הפיקוח על הבנקים, לצד שמירה על יציבות המערכת הבנקאית, הוא שמירה על זכויותיו של הלקוח וחיזוק מעמדו, תוך הקפדה על התנהלות הוגנת ... המשך הכתבה בנושא הפיקוח על הבנקים ...

הודעות לעיתונות

פעילות רגולטורית של הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק-לקוח

פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות הציבור