01/11/2017 | היום נכנס לתוקפו התיקון לכללי העמלות לפיו כל פעולה שמבצע לקוח באמצעים ישירים, תהיה זולה מביצוע אותה פעולה באמצעות פקיד בנק. העמלות המוזלות יוצגו ללקוחות בא... המשך הכתבה בנושא פירות ההתייעלות בבנקאות מגיעים לציבור הלקוחות – עמלות מופחתות לכל השירותים הבנקאיים באמצעים ישירים ...
אחד מתפקידיו העיקריים של הפיקוח על הבנקים, לצד שמירה על יציבות המערכת הבנקאית, הוא שמירה על זכויותיו של הלקוח וחיזוק מעמדו, תוך הקפדה על התנהלות הוגנת ... המשך הכתבה בנושא הפיקוח על הבנקים ...

הודעות לעיתונות

פעילות רגולטורית של הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק-לקוח

​​

דוח רגולציה צרכנית לשנת 2014

מועדי כניסה לתוקף:

שנת 2016 שנת 2015 שנת 2014 שנת 2013

 ​

פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות הציבור