חדש! מידע ואישורים בנושא הגבלת חשבונות ולקוחות

מידע ואישורים לקוחות וחשבונות מוגבלים 

איתור חשבונות מוגבלים

חשבון מספר
מספר החשבון שהוקש אינו כלול ברשימת החשבונות המוגבלים.
תאריך עדכון המידע:
הקש מספר חשבון (יש להקיש עד 9 ספרות אחרונות), מספר הסניף (3 ספרות- מופיע בצד השמאלי העליון של השיק) וקוד הבנק (2 ספרות) ולאחר מכן לחץ על כפתור "חפש"

תנאי שימוש

איתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות

הקש את מספר התאגיד / מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת):חפש
מספר אינו מופיע ברשימת המוגבלים החמורים
תאריך עדכון המידע:

​תנאי שימוש  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

קבצי מידע

מדור חשבונות מוגבלים