לקוחות וחשבונות מוגבלים

פניה בנושא חשבונות ולקוחות מוגבלים
להגשת פניה או בקשה בתחום לקוחות וחשבונות מוגבלים, ניתן לפנות למדור מושכי שיקים ללא כיסוי:

 

לבירורים ניתן לפנות אל המוקד הטלפוני: 2783*

שעות פעילות המוקד הן בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 ובנוסף ביום ב' בין השעות 15:00-17:00

לבירור בנושא הגבלה שהוטלה על ידי ההוצאה לפועל יש לפנות ישירות ללשכות ההוצאה לפועל, או למרכז מידע ארצי של ההוצאה לפועל בטלפון 3559*, 073-2055000

לפניה ישירה ליחידות לפניות הציבור בבנקים 

 

הטיפול בפניות, בקשות ובירורים

מדור מושכי שיקים ללא כיסוי בפיקוח על הבנקים אחראי על ניהול מערכת מושכי שיקים ללא כיסוי, המנוהלת בבנק ישראל. זאת על פי הסמכויות שהוקנו לו בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981.

המדור מרכז את כל המידע על הגבלת חשבונות בנק והגבלת לקוחות הנובעות מהחזרת שיקים ללא כיסוי על ידי הבנקים. כן מרכז המדור את המידע על אזרחים וחברות שהוגבלו על ידי גופים נוספים מסיבות אחרות, כגון:

 • חייבים שהוגבלו על ידי בתי משפט בהליכי פשיטת רגל
 • אזרחים שהוגבלו בהליכי הוצאה לפועל, במסגרת הליך איחוד תיקים או במסגרת הליכים משפטיים שננקטו בעניינם לצורך  גביית חובות
 • אזרחים שהוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות ולגופים ותאגידים נוספים
 • מסרבי גט שהוגבלו על ידי בית דין רבני


מידע נוסף על פעילות המדור מתפרסם בכל שנה בסקירה השנתית על מערכת הבנקאות בישראל, שנכתבת בפיקוח על הבנקים ומוצגת גם באתר בנק ישראל. ​

מדור מושכי שיקים ללא כיסוי מטפל בפניות ותלונות של יחידים וחברות שהוטלה עליהם הגבלה.

ניתן לפנות למדור בנושאים הבאים:
 1. בירורים על הגבלה שהוטלה – ניתן לקבל מידע על סוג ההגבלה, תקופת ההגבלה, פרטי הבנק או הגוף שהטיל את ההגבלה וכו'.
 2. בקשות ובירורים בנושא הגבלות שהוטלו על ידי בנקים – ניתן להפנות שאלות הקשורות לחשבון שהוגבל או ללקוח שהוטלה עליו הגבלה בגין שיקים שהוחזרו מהסיבה "אין כיסוי מספיק".
 3. מידע בעניין הליכי ערעור על הגבלה – ניתן לקבל מידע על הליך הערעור שניתן להגיש לבית המשפט לשם הסרת הגבלה שהוטלה  על פי חוק שיקים ללא כיסוי.
 
מה אינו בתחום עיסוקנו?
 
 • הסרת הגבלה שהוטלה על ידי בנק: המדור מטפל בבירורים הקשורים לחשבונות וללקוחות מוגבלים, אולם אין בסמכותו להתערב ישירות בהחלטה של בנק שהודיע על הגבלת חשבון, או שסירב לכבד שיק. כמו כן אין המדור מוסמך לבטל הגבלה שהוטלה מכוח הוראות חוק.
 • הסרת הגבלה מיוחדת המדור מרכז את המידע על לקוחות "מוגבלים מיוחדים" שהוגבלו על ידי ההוצאה לפועל, בתי משפט בהליכי פשיטת רגל ומסרבי גט והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. בעניין זה פועל המדור בהתאם לדיווח שהוא מקבל מהגוף שהטיל את ההגבלה, ואין לו כל שיקול דעת בעניין הטלת הגבלה או הסרתה.
 • שאלות ובירורים על הגבלות מיוחדות יש להפנות ישירות אל הגוף שהטיל את ההגבלה.

 

 

 

 

תהליך הפנייה קל ופשוט – אך לפני הפנייה אנו ממליצים לעיין במדריך שיקים ללא כיסוי, שבו ניתן מידע ענייני ומענה על שאלות בנושאים שיכולים לחסוך לכם את זמן בירור הפנייה וטרחה מיותרת.

אפשרויות פנייה

 • בדואר: מדור שיקים ללא כיסוי, ת"ד 780 ירושלים 91007
 • בטלפון: 02-6552427, 073-2042427
 • בפקס: 02-6669116
 • לטופס הגשת פניה

 

בכל פנייה יש לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם מלא, מס' תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון
 • שם הבנק או הגוף שהטיל את ההגבלה
 • פירוט הבקשה או השאלה בנושא​

רגע לפני שמגישים פנייה, להלן מספר פעולות מומלצות:

 

 • פנייה לבנק שהטיל את ההגבלה: לפני הגשת פנייה למדור אנו ממליצים לפנות אל הבנק שהטיל את ההגבלה בשאלות הקשורות להגבלה זו, ולקבל את המידע המבוקש ישירות ממנו.

 

 • מערכת ממוחשבת לקבלת מידע על חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות: באתר בנק ישראל עומדת לרשות הציבור מערכת שבה ניתן להזין פרטי חשבון או פרטים של בעל חשבון ולקבל מייד מענה - אם החשבון מוגבל ומהו מועד סיום ההגבלה. כמו כן ניתן להזין פרטי תעודת זהות או מספר תאגיד ולקבל מייד מענה - אם בעליו מוגבל בנסיבות מחמירות ועד מתי. לכניסה למערכת הממחושבת

 

 • משיבון טלפוני בנושא חשבונות ולקוחות מוגבלים: לרשותכם משיבון טלפוני הנותן מענה אוטומטי על מספרי החשבונות המוגבלים ושמות הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות ומועד סיום הגבלתם, וכן הסברים כלליים בנושא הגבלות על פי חוק שיקים ללא כיסוי. מספר הטלפון הוא: 02-3731000.


למידע נוסף בנושא שיקים ללא כיסוי והגבלת חשבונות ולקוחות