נתונים על מחזור המטבע

 
נתונים על מחזור המטבע במיליארדי ש"ח, בסוף תקופה.
 
גרף של מחזור המטבע במליארדי ש"ח בסוף התקופה

סקירה שנתית

 
 

הסקירות השנתיות של מחלקת המטבע מכילות תיאור וניתוח של השינויים במחזורי השטרות והמעות, מידע על ההנפקה של שטרות ומטבעות למחזור ושל שטרות ומטבעות מיוחדים, וכן על זיופים והאמצעים לגילוים.

הדיון בסקירה מלווה באיורים, בלוחות ובתמונות של השטרות והמטבעות החדשים, ושלובות בו תיבות, שבהן מנותחות סוגיות מיוחדות.

כל סקירה מצורף נספח סטטיסטי, ובו נתוני טווח ארוך על השטרות והמטבעות בישראל, העשויים לסייע בידי נומיסמטים ומתעניינים בניתוח המגמות בתחום זה. הסקירות השנתיות מתפרסמות גם בדפוס.