מטבעות זיכרון בהנפקת הבנק

הנפקת מטבעות זיכרון - בהיותו המנפיק היחידי של הילך חוקי בישראל הבנק מנפיק גם מטבעות זיכרון, מדי שנה בשנה ולרגל אירועים מיוחדים. הנגיד קובע את צורתם של מטבעות הזיכרון והמטבעות המיוחדים באישור המועצה המינהלית והממשלה (כאמור בסעיף 43 לחוק), ולשם כך הוא נעזר בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון. המטבעות עשויים כסף או זהב, ומשווקים לאספנים בארץ ובעולם ולציבור באמצעות חברה משווקת.

 
בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל התש"ע-2010 שיווק מטבעות הזיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמטים אחרים המונפקים על ידי בנק ישראל (להלן: המטבעות) יינתן לחברה שתמונה על ידי שר האוצר, בהסכמת הנגיד/ה.
בהגשת טופס זה על נספחיו מצהיר המגיש (להלן: המבקש) על הסכמתו לכל תנאי אישור השיווק ולכל האמור במסמכי הבקשה, לרבות כל תנאי הסכם המסגרת (על נספחיו) והשיקולים הנלקחים בחשבון באישור הבקשה על ידי משרד האוצר ובנק ישראל והוא מאשר כי אין לו הסתייגות לגביהם. המבקש מצהיר כי במידה שבקשתו תתקבל ותאושר כאמור לעיל, הוא מתחייב לפעול על פי מסמכי הבקשה והסכם המסגרת (על נספחיו) והמצורף כחלק ב' החתומים על ידו ומצורפים בזאת למסמכי הבקשה. המבקש מצהיר כי ידוע לו שבהתאם להוראות חוק בנק ישראל התש"ע-2010 שיווק המטבעות מותנה בקבלת אישור שר האוצר והסכמת הנגידה, וזאת בנוסף ומעבר לעמידתו בדרישות טופס זה על נספחיו.
 
 • Solar Energy NIS 2
 • Solar Energy NIS 2 Reverse (1)
 • עבדת 10 שח 2015
 • עבדת 10 שח צד נושא
 • שמורת החולה 2 שח 2014
 • שמורת החולה 2014
 • סולם יעקב 10 שח 2014
 • סולם יעקב זהב 2014
 • תל חצור צד נושא כסף
 • תל חוצר צד עריך כסף
 • חורבה - צד ערך
 • חורבה - צד נושא
 • מפעל המים 2 שח 2014
 • מפעל המים 2014
 • מטבע "נהר הירדן", התשע"ד- 2013, צד הערך
 • מטבע "נהר הירדן", התשע"ד- 2013, צד הנושא
 • מטבע "דוד מנגן לשאול", התשע"ד- 2013, צד הערך
 • מטבע "דוד מנגן לשאול", התשע"ד- 2013, צד הנושא
 • מטבע בסדרת גביע העולם בכדורגל, "ברזיל-2014", התשע"ג, 2013 צד הערך
 • מטבע בסדרת גביע העולם בכדורגל, "ברזיל-2014", התשע"ג, 2013
 • מטבע יום העצמאות ה-65 - "60 שנה לייסוד יד ושם", התשע"ג-2013, צד הערך
 • מטבע יום העצמאות ה-65 - "60 שנה לייסוד יד ושם", התשע"ג-2013, צד הנושא
 • מטבע בוליון "היכל הספר" - התשע"ג - 2013, צד הערך
 • מטבע בוליון בסדרה "ירושלים של זהב" - צד הנושא
 • "שונית האלמוגים - אילת" התשע"ג - 2012, צד הערך
 • "שונית האלמוגים - אילת", התשע"ג 2012, צד הנושא
 • מטבע "דניאל בגוב האריות", התשע"ב-2012, צד הערך
 • מטבע "דניאל בגוב האריות", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע בסדרה "אתרי מורשת עולמית" - "תל מגידו", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע בוליון "מנורת הכנסת", התשע"ב-2012, צד הערך
 • מטבע בוליון "מנורת הכנסת", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע יום העצמאות ה-64 "הכנרת", התשע"ב-2012, צד הערך
 • מטבע יום העצמאות ה-64 - "הכנרת", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע בסדרה "חתני פרס נובל" - "יצחק רבין", התשע"ב-2011, צד הערך
 • מטבע בסדרה "חתני פרס נובל" - "יצחק רבין", התשע"ב-2011, צד הנושא
 • מטבע "ויעל אליהו בסערה השמים", התשע"ב-2011, צד הערך
 • מטבע "ויעל אליהו בסערה השמים", התשע"ב-2011, צד הנושא
 • מטבע לציון אולימפיאדת לונדון 2012, התשע"א 2011, צד הערך
 • מטבע לציון אולימפיאדת לונדון 2012, התשע"א 2011, צד הנושא
​מטבעות נוספים ניתן לראות באתר החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ.