הנחיות למתן שירות לאזרחים המחזיקים מטבע שרוף

28/11/2016