25/06/2017 | בתום 2016 עמד שוויו של מחזור המזומן על כ-76 מיליארד ש”ח, וסכום זה משקף גידול של 3%, לעומת גידול שנתי ממוצע של 11% בעשור האחרון.... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2016 ...
02/04/2017 | לקראת השקתם של שני העריכים הבאים בסדרת השטרות החדשה ממשיך בנק ישראל לפעול על מנת להבטיח מוכנות של מכונות הממכר ומכשירי המשיכה השונים במשק. ... המשך הכתבה בנושא "עושים סדר בשטרות לקראת הפסח" - בנק ישראל נערך להשקת השטרות החדשים בעריכים 20 ₪ ו- 100 ₪ ...
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​