31/01/2017 | לקראת כניסתם למחזור של השטרות החדשים בעריך 20 ש"ח ו- 100 ש"ח, השלישי והרביעי בסדרת השטרות החדשה, מתקדם בנק ישראל בהיערכות הנדרשת להשלמת החלפת סדרת השטרות. ... המשך הכתבה בנושא מתקדמת ההיערכות לקראת השקת השטרות בעריכים 20 ש"ח ו – 100 ש"ח, בסדרת השטרות החדשה ...
18/09/2016 | מחזור המטבע הסתכם בסוף שנת 2015 ב-73 מיליארדי ₪, לעומת 63 מיליארדים בסוף שנת 2014. זהו גידול של 16%. זאת על רקע ירידת הריבית בשנת 2015. ... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2015 ...

פרסומים אחרונים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​