02/04/2017 | לקראת השקתם של שני העריכים הבאים בסדרת השטרות החדשה ממשיך בנק ישראל לפעול על מנת להבטיח מוכנות של מכונות הממכר ומכשירי המשיכה השונים במשק. ... המשך הכתבה בנושא "עושים סדר בשטרות לקראת הפסח" - בנק ישראל נערך להשקת השטרות החדשים בעריכים 20 ₪ ו- 100 ₪ ...
23/03/2017 | בתאריך ה-8 בפברואר 2017, מינה שר האוצר בהסכמת הנגידה את חברת ג.ר.א.ס עיצובים ושילובים בע"מ כמשווקת שאינה בלעדית של מטבעות זיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נ... המשך הכתבה בנושא הודעה בדבר מינוי משווק שאינו בלעדי למטבעות זיכרון בהנפקת בנק ישראל ...
31/01/2017 | לקראת כניסתם למחזור של השטרות החדשים בעריך 20 ש"ח ו- 100 ש"ח, השלישי והרביעי בסדרת השטרות החדשה, מתקדם בנק ישראל בהיערכות הנדרשת להשלמת החלפת סדרת השטרות. ... המשך הכתבה בנושא מתקדמת ההיערכות לקראת השקת השטרות בעריכים 20 ש"ח ו – 100 ש"ח, בסדרת השטרות החדשה ...

פרסומים אחרונים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​