18/09/2016 | מחזור המטבע הסתכם בסוף שנת 2015 ב-73 מיליארדי ₪, לעומת 63 מיליארדים בסוף שנת 2014. זהו גידול של 16%. זאת על רקע ירידת הריבית בשנת 2015. ... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2015 ...
23/11/2015 | בנק ישראל מודיע כי במהלך חודש דצמבר 2015, צפוי להיכנס למחזור השטר החדש בעריך 200 ₪ - השני בסדרת השטרות החדשה. על המועד המדויק תבוא הודעה בימים הקרובים. ... המשך הכתבה בנושא השלמת היערכות מפעילי מכונות אוטומטיות לקראת הכנסתו למחזור של שטר ה-200 ₪ מהסדרה החדשה ...

פרסומים אחרונים

​​