לוח אינדיקטורים: תיק הנכסים של הציבור

    דצמבר-16 (אחוזים)אפריל-17 (אחוזים) השינוי (נק' אחוז)
 
סיכונים ונזילות
1. שיעור הנכסים הסחירים4949.10.1
2. שיעור הנכסים בסיכון41.842.40.6
3. שיעור הנכסים הזרים13.713.70
4. שיעור הנכסים במט"ח20.520.2-0.2
5. שיעור הנכסים שאינם צמודי מדד70.970.8-0.1
6. שיעור הנכסים הנזילים29.128.6-0.5
 
היקף התיק וניהולו
7. שיעור ההשקעה לפי ניהול - דרך מוסדיים40.941.10.2
8. דרך קרנות נאמנות66.20.2
9. תיק הנכסים באחוזי תוצר281.22820.8
10. שווי תיק הנכסים (מיליארדי ש"ח, מחירים שוטפים)3,441.83,489.71.4%
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל