לוח אינדיקטורים: תיק הנכסים של הציבור

    דצמבר-16 (אחוזים)אוגוסט-17 (אחוזים) השינוי (נק' אחוז)
 
סיכונים ונזילות
1. שיעור הנכסים הסחירים4947.8-1.1
2. שיעור הנכסים בסיכון41.841.3-0.5
3. שיעור הנכסים הזרים13.713.6-0.1
4. שיעור הנכסים במט"ח20.520.60.2
5. שיעור הנכסים שאינם צמודי מדד70.970.7-0.3
6. שיעור הנכסים הנזילים29.129.80.7
 
היקף התיק וניהולו
7. שיעור ההשקעה לפי ניהול - דרך מוסדיים40.942.71.7
8. דרך קרנות נאמנות66.50.4
9. תיק הנכסים באחוזי תוצר282279.7-2.4
 
481.6 "
10. שווי תיק הנכסים (מיליארדי ש"ח, מחירים שוטפים)" 3441.6 "" 3%
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל