לוח אינדיקטורים: תיק הנכסים של הציבור

    דצמבר-16 (אחוזים)יוני-17 (אחוזים) השינוי (נק' אחוז)
 
סיכונים ונזילות
1. שיעור הנכסים הסחירים4948.8-0.2
2. שיעור הנכסים בסיכון41.842.30.4
3. שיעור הנכסים הזרים13.713.5-0.3
4. שיעור הנכסים במט"ח20.519.9-0.5
5. שיעור הנכסים שאינם צמודי מדד70.971.10.1
6. שיעור הנכסים הנזילים29.129.20.1
 
היקף התיק וניהולו
7. שיעור ההשקעה לפי ניהול - דרך מוסדיים40.941.40.5
8. דרך קרנות נאמנות66.30.3
9. תיק הנכסים באחוזי תוצר281.2283.52.4
10. שווי תיק הנכסים (מיליארדי ש"ח, מחירים שוטפים)3,441.83,506.21.9%
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל