לוח אינדיקטורים: תיק הנכסים של הציבור

    דצמבר-16 (אחוזים)פברואר-17 (אחוזים) השינוי (נק' אחוז)
 
סיכונים ונזילות
1. שיעור הנכסים הסחירים48.912248.3741-0.5381
2. שיעור הנכסים בסיכון41.769341.6647-0.1047
3. שיעור הנכסים הזרים13.642713.3789-0.2637
4. שיעור הנכסים במט"ח20.375720.0855-0.2902
5. שיעור הנכסים שאינם צמודי מדד70.920470.422-0.4984
6. שיעור הנכסים הנזילים29.12329.2330.1099
 
היקף התיק וניהולו
7. שיעור ההשקעה לפי ניהול - דרך מוסדיים40.961341.18310.2218
8. דרך קרנות נאמנות6.03876.23650.1977
9. תיק הנכסים באחוזי תוצר281.1923277.3433-3.8491
10. שווי תיק הנכסים (מיליארדי ש"ח, מחירים שוטפים)3,438.37283,391.3071-1.368835202%
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל