לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/201739.437.8
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q4/20173.62.9
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20183.43.3
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ4/20174.24.1
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים ינו-180.30.3
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q4/20174.65.7
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) פבר-180.20.1
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים פבר-180.80.5
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים מרץ-180.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים פבר-18-6.3-10.3
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) פבר-18372.7334.7
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1760.862.3
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1724.527.6
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) פבר-187.62.0
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים פבר-181.91.7
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל