לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q1/201737.936.3
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q1/20171.23.9
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20172.83.2
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ1/20174.24.4
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים אפר-170.30.4
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q1/20174.15.4
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) מאי-170.80.7
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים מאי-170.50.3
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים יונ-170.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים מאי-17-5.7-3.4
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) מאי-17342.5298.2
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1662.164.1
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1627.628.8
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) מאי-173.3-14.0
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים מאי-172.12.1
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל