לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q4/201739.437.8
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q4/20173.62.9
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20183.43.3
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ4/20174.24.1
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים ינו-180.30.3
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q3/2017-0.40.4
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) ינו-180.10.4
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים ינו-180.50.5
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים פבר-180.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים ינו-18-10.3-8.5
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) ינו-18368.1331.7
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1662.364.0
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) יונ-1725.927.6
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) ינו-1813.3-2.1
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים ינו-181.71.8
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל