לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q1/201737.836.2
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/20172.73.0
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20173.42.8
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20174.44.3
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים יונ-170.30.2
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q1/20174.35.3
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) יול-17-0.7-0.2
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים יול-170.60.5
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים אוג-170.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים יול-17-7.9-8.4
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) יול-17353.6312.7
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1662.364.1
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1627.628.8
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) יול-171.9-13.9
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים יול-172.02.0
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל