לוח אינדיקטורים: נתונים עיקריים על המשק הישראלי

    נכון לתקופה או לתאריךהנתון האחרוןהנתון הקודם
1. התוצר לנפש (שנתי, אלפי דולרים, על בסיס שווי כוח הקניה) (1)Q2/201840.039.0
2. שיעור הצמיחה במשק, אחוזים (2)Q2/20182.04.0
3. תחזית הצמיחה של בנק ישראל, אחוזים20183.73.4
4. שיעור האבטלה במשק, אחוזיםQ2/20183.93.7
5. המדד המשולב למצב המשק, אחוזים יונ-180.30.3
6. העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ביחס לתמ"ג, אחוזים (1)Q1/20182.24.0
7. האינפלציה בפועל (שנתי, אחוזים) יול-181.41.3
8. הציפיות לאינפלציה משוק ההון, אחוזים יול-181.51.2
9. הריבית המוצהרת של בנק ישראל, אחוזים אוג-180.100.10
10. השינוי השנתי בשער החליפין היציג של השקל מול הדולר, אחוזים יול-182.72.1
11. אמצעי התשלום (M1), מיליארדי ש"ח (1) יול-18397.7352.8
12. סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1760.462.0
13. החוב החיצוני של המשק ביחס לתמ"ג, אחוזים (3) דצמ-1724.227.3
14. השינוי השנתי במדד המניות ת"א 100, באחוזים (1) יול-188.61.9
15. התשואה ברוטו של אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים, אחוזים יול-182.12.1
(1) הנתון הקודם מתייחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
(2) הנתון הקודם הינו ממוצע של 4 הרביעים האחרונים.
(3) הנתון הקודם מייצג את היתרה לסוף השנה הקודמת.
 
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל