פעילות המגזר הציבורי > התקציב, הגרעון והחוב

לוחות
excel 
ההכנסות וההוצאות של רכיבי הממשלה הרחבה (אחוזים מהתמ"ג) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
הגירעון של רכיבי הממשלה הרחבה - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
הגירעון הכולל והחוב הציבורי - עדכון אחרון: 04/07/2017
excel 
החוב הציבורי ורכיביו - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
הגירעון הכולל, החוב הכולל וההוצאה הציבורית במדינות OECD ובישראל - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
הרכב גיוס ההון של הממשלה - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
הטווח הממוצע לפדיון של יתרת החוב הממשלתי (שנים) - עדכון אחרון: 29/03/2017
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה