פעילות המגזר הציבורי > הכנסות הממשלה ומיסים

לוחות
excel 
המיסים ותשלומי העברה מהציבור (מיליוני שקלים חדשים) - עדכון אחרון: 15/02/2018
excel 
גביות מס הכנסה, מלוות חובה ומיסים ישירים אחרים (מיליוני שקלים חדשים) - עדכון אחרון: 15/02/2018
excel 
מיסים עקיפים על הייצור המקומי (מיליוני שקלים חדשים) - עדכון אחרון: 15/02/2018
excel 
מיסים עקיפים על היבוא האזרחי (מיליוני שקלים חדשים) - עדכון אחרון: 15/02/2018
excel 
הרכיבים העיקריים של ההכנסות, (1) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
הרכיבים העיקריים של ההכנסות, (2) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
הכנסות הממשלה הרחבה לפי הסיווג השוטף וההון (אחוזים מהתמ"ג) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
גביית מסים ישירים, אחוזים מהתמ"ג - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
המסים, התמיכות ותשלומי ההעברה, אחוזים מהתמ"ג, (1) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
המסים, התמיכות ותשלומי ההעברה, אחוזים מהתמ"ג, (2) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
השכר, המסים והשכר הפנוי למשרת שכיר (אחוזים מהשכר ברוטו), (1) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
השכר, המסים והשכר הפנוי למשרת שכיר (אחוזים מהשכר ברוטו), (2) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
המסים העקיפים והתמיכות לייצור המקומי (אחוזים מהתמ"ג) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
המסים על היבוא והתמיכות ליבוא וליצוא (אחוזים מהתמ"ג) - עדכון אחרון: 29/03/2017
excel 
שיעורי מס שונים - עדכון אחרון: 29/03/2017
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה