פעילות המשק מול חוץ לארץ > החשבון השוטף של מאזן התשלומים

לוחות
excel 
מאזן התשלומים, נטו (הזכות פחות חובה) - חשבון הסחורות והשרותים העברות חד-צדדיות (מיליון דולר) - עדכון אחרון: 15/12/2017
excel 
חשבון היבוא:הסחורות והשרותים - עדכון אחרון: 30/03/2017
excel 
חשבון היצוא:הסחורות והשרותים - עדכון אחרון: 30/03/2017
excel 
חשבון השירותים - עדכון אחרון: 30/03/2017
excel 
העברות שוטפות - עדכון אחרון: 30/03/2017
excel 
 התפתחויות בתיירות לישראל - עדכון אחרון: 22/02/2018
excel 
חשבון הסחורות, השירותים וגורמי הייצור - עדכון אחרון: 30/03/2017
excel 
חשבון ההכנסות - עדכון אחרון: 30/03/2017
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה