נושאי מידע וסטטיסטיקה

02/07/2012

פעילות המשק מול חוץ לארץ > יתרות הנכסים וההתחייבויות מול חוץ לארץ והמקורות לשינוי בהם (IIP)