פעילות המשק מול חוץ לארץ > החוב החיצוני

לוחות
excel 
מדדי יציבות פיננסית של החוב החיצוני - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
החוב החיצוני של המשק - ברוטו, נטו ותחזית הפירעונות - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 08/04/2018
excel 
התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק, לפי תקופת החוב המקורית - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
השינויים ביתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
תחזית פרעונות הקרן של החוב החיצוני ברוטו - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
תחזית תשלומי הריבית על האשראי הישיר מחוץ לארץ - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
מונגש - מדדי יציבות פיננסית של החוב החיצוני - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
מונגש - החוב החיצוני של המשק הישראלי - ברוטו, נטו ותחזית הפירעונות - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
מונגש - התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
מונגש - התפלגות יתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק, לפי תקופת החוב המקורית - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
מונגש - השינויים ביתרת החוב החיצוני ברוטו של המשק - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
מונגש - תחזית פרעונות הקרן של החוב החיצוני ברוטו - עדכון אחרון: 22/03/2018
excel 
מונגש - תחזית תשלומי הריבית על האשראי הישיר מחוץ לארץ - עדכון אחרון: 22/03/2018
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה