אינפלציה ומדיניות מוניטרית > האינפלציה בפועל > המחירים לצרכן

לוחות
excel 
מדד מחירים לצרכן, לפי קבוצה ראשית (נתונים מקוריים) - עדכון אחרון: 15/10/2017
excel 
מדדי מחירים לצרכן, מדדים נגזרים ומנוכים - עדכון אחרון: 15/10/2017
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה