אינפלציה ומדיניות מוניטרית > האינפלציה בפועל > המחירים לצרכן

לוחות
excel 
מדדי מחירים לצרכן, מדדים נגזרים ומנוכים - עדכון אחרון: 15/02/2018
excel 
מדדי מחירים נבחרים (נתונים מקוריים) - עדכון אחרון: 15/02/2018
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה