מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ותאריך תחולתם - 2017-2018

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.

 

תאריך פרסום הריבית

תאריך תחולת הריבית

תאריך תחילת התקופה

27/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

10/01/2018

14/01/2018

11/01/2018

26/02/2018

02/03/2018

01/03/2018

16/04/2018

20/04/2018

12/04/2018

28/05/2018

31/05/2018

31/05/2018

09/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

29/08/2018

02/09/2018

30/08/2018

08/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

26/11/2018

29/11/2018

29/11/2018

 

​ ​​​