מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ותאריך תחולתם - 2016-2017

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.

 

תאריך פרסום​
תאריך תחולה​
27.10.2016​ 31.10.2016​
28.11.2016​ 01.12.2016​
26.12.2016​ 29.12.2016​
23.01.2017​ ​26.01.2017
27.02.2017​ ​02.03.2017
06.04.2017​ ​13.04.2017
29.05.2017​ ​02.06.2017
10.07.2017​ ​13.07.2017
29.08.2017​ ​01.09.2017
19.10.2017​ ​23.10.2017
27.11.2017​ ​30.11.2017

 

​ ​​