קטלוג הפרסומים של בנק ישראל

 

 

שם הפרסום מועד הפרסום המחיר בש"ח   
חטיבת המחקר
דין וחשבון לשנת 2014 מארס 2015 92
סקר בנק ישראל (האחרון: מס'  87)    נובמבר 2013 34
 
  
הפיקוח על הבנקים
מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2013 יוני 2014 84
יחסי בנק - לקוח, חקיקה והוראות ינואר 2010 40
חשבות מערכות תשלומים וסליקה
דין וחשבון כספי לשנת 2014 מארס 2014 24
מערכות התשלומים והסליקה בישראל לשנת 2012 הספר האדום דצמבר  2013 84
מחלקת המטבע
סקירה שנתית 2013 נובמבר 2014 37
השטרות והמטבעות בישראל, 2006-1927 יוני  2006 98

תחום היציבות הפיננסית

                                                               

 

 

מבט סטטיסטי   יוני 2014 40
 
הפרסומים בסעיף זה ניתנים לרכישה, ביחידת ההוצאה לאור בבנק ישראל.
ניתן לרכוש ע"י  משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים,
או באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס), במספר טלפון  02-655-2767;
פקס' 02-666-9767, או באמצעות e-mail אל:  matilda.kahn@boi.org.il

 
 
מידע מתעדכן בדפי חילוף 
שם הפרסום תכיפות העדכון פריטים המחיר לשנה בש"ח  
שערים יציגים (דו לשוני) ריכוז שבועי ללא עוקדן 235
הוראות ניהול בנקאי תקין  פעמים מספר בשנה  כולל עוקדן 500
עוקדן 30
חידוש מנוי 450
הוראות הדיווח לציבור  פעמים מספר בשנה  כולל עוקדן 500
עוקדן 30
חידוש מנוי 450
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים פעמים מספר בשנה  חידוש מנוי 450
 עוקדן 30
 ____________________________________________________________________________________
 

הפרסומים בסעיף זה ניתנים לרכישה, על בסיס מנוי לשנה, ביחידת ההוצאה לאור בבנק ישראל.
ניתן לרכוש ע"י  משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים,
או באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס),
במספר טלפון  02-655-2767;
פקס' 02-666-9767
או באמצעות e-mail אל:  matilda.kahn@boi.org.il
 
 

 

שיקים דחויים יוחזרו לשולחיהם!