לוח פרסומים להודעות קבועות* 

 


 
תאריך יום בשבוע הודעה תדירות פרסום
05/04/2017 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2017  חודשית​
06/04/2017 ה ריבית בנק ישראל
09/0​​4/2017 א השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - פברואר 2017
09/04/2017 א שוק מטבע החוץ לחודש מרץ 2017
19/04/2017 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מרץ 2017
20/04/2017 ה סיכום דיוני הריבית 
27/04/2017 ה מפגש החזאים הפיננסיים רבעונית
30/04/2017 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מרץ 2017 חודשית
07/05/2017 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2017
חודשית
09/05/2017 ג שוק מטבע החוץ לחודש אפריל 2017
16/05/2017 ג השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - מרץ 2017​
18/05/2017 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אפריל 2017
28/05/2017 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אפריל 2017
29/05/2017 ב ריבית בנק ישראל
06/06/2017 ג השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - אפריל 2017 חודשית
07/06/2017 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2017
11/06/2017 א שוק מטבע החוץ לחודש מאי 2017
12/06/2017 ב סיכום דיוני הריבית 
15/06/2017 ד התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרביע הראשון של 2017 רבעונית
19/06/2017 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מאי 2017 חודשית
20/06/2017 ג תיק הנכסים של הציבור לרביע הראשון של 2017
21/06/2017 ד מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל לרביע הראשון של 2017 רבעונית
25/06/2017 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מאי 2017 חודשית
​​​