לוח פרסומים להודעות קבועות
 
תאריך יום בשבוע הודעה
07/01/2018 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2017
10/01/2018 ד ריבית בנק ישראל
10/01/2018 ד​ התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
10/01/2018 ד דברי הנגידה בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
11/01/2018 ה שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון הרביעי לשנת 2017
18/01/2018 ה מפגש החזאים הפיננסיים
18/01/2018 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, דצמבר 2017
22/01/2018 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש דצמבר 2017
24/01/2018 ד סיכום דיוני הריבית
07/02/2018 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2018
20/02/2018 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, ינואר 2018
21/02/2018 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ינואר 2018
26/02/2018 ב ריבית בנק ישראל
07/03/2018 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2018
12/03/2018 ב סיכום דיוני הריבית
18/03/2018 א תיק הנכסים של הציבור לרביעי הרביעי לשנת 2017
20/03/2018 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, פברואר 2018
20/03/2018 ג התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרביעי הרביעי לשנת 2017
21/03/2018 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש פברואר 2018
22/03/2018 ה מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרביעי הרביעי לשנת 2017
28/03/2018 ד דוח בנק ישראל לשנת 2017

החל מלוח זה יעברו 2 הודעות חודשיות לתדירות רבעונית. 

יודגש כי בדומה להודעות הקודמות שעברו לתדירות רבעונית הנתונים החודשיים המעודכנים, יוסיפו להתעדכן ולהתפרסם באתר הבנק אך ללא הודעה לעיתונות. להלן פירוט ההודעות:

  1.       השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל – הפרסום החודשי ישולב  בהודעת ה-IIP הרבעונית (מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל).
  2.       שוק מטבע חוץ – מעבר לפרסום רבעוני של ההודעה במקום חודשי.​

​​​​​