לוח פרסומים להודעות קבועות* 
   

תאריך יום בשבוע הודעה תדירות פרסום
05/01/2017 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2016 חודשית
08/01/2017 א שוק מטבע החוץ לחודש דצמבר 2016
09/01/2017 ב השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - נובמבר 2016
09/01/2017 ב סיכום דיוני הריבית 
18/01/2017 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים דצמבר 2016
22/01/2017 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש דצמבר 2016
23/01/2017 ב ריבית בנק ישראל
06/02/2017 ב סיכום דיוני ריבית בנק ישראל חודשית
07/02/2017 ג יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2017
08/02/2017 ד שוק מטבע החוץ לחודש ינואר 2017​
08/02/2017 ד השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - דצמבר 2016
20/02/2017 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים ינואר 2017
21/02/2017 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ינואר 2017
27/02/2017 ב ריבית בנק ישראל
07/03/2017 ג יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2017 חודשית
08/03/2017 ד שוק מטבע החוץ לחודש פברואר 2017​
13/03/2017 ב
סיכום דיוני ריבית בנק ישראל​
15/03/2017 ד השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל - ינואר 2017
16/03/2017 ה התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרביע הרביעי של 2016 רבעונית
19/03/2017 א תיק הנכסים של הציבור לרביעי הרביעי 2016
20/03/2017 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים פברואר 2017 חודשית
22​/03/2017 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש  פברואר 2017
22/03/2017 ד מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל לרביע הרביעי של 2016 רבעונית
29/03/2016 ד דוח בנק ישראל 2016 שנתית
  *שינויים בלוח יפורסמו בדף זה