לוח פרסומים להודעות קבועות
 
תאריך יום בשבוע הודעה
09/04/2018 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2018
16/04/2018  ב ריבית בנק ישראל
16/04/2018  ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
16/04/2018  ב דברי הנגידה בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
17/04/2018 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מרץ 2018
26/04/2018 ה שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון הראשון לשנת 2018
30/04/2018 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מרץ 2018
30/04/2018 ב סיכום דיוני הריבית
07/05/2018 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2018
17/05/2018 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אפריל 2018
27/05/2018 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אפריל 2018
28/05/2018 ב ריבית בנק ישראל
07/06/2018 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2018
11/06/2018 ב סיכום דיוני הריבית
17/06/2018 א תיק הנכסים של הציבור לרבעון הראשון לשנת 2018
18/06/2018 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מרץ 2018
20/06/2018 ד התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הראשון לשנת 2018
24/06/2018 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מאי 2018
24/06/2018 א מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרביעי הרביעי לשנת 2017


בתחילת השנה עברו 2 הודעות חודשיות לתדירות רבעונית. 

יודגש כי בדומה להודעות הקודמות שעברו לתדירות רבעונית הנתונים החודשיים המעודכנים, יוסיפו להתעדכן ולהתפרסם באתר הבנק אך ללא הודעה לעיתונות. להלן פירוט ההודעות:

  1.       השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל – הפרסום החודשי ישולב  בהודעת ה-IIP הרבעונית (מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל).
  2.       שוק מטבע חוץ – מעבר לפרסום רבעוני של ההודעה במקום חודשי.​

​​​​​​​​​​​