קטלוג פרסומי בנק ישראל

מחירון אפריל 2013

  
 
שם הפרסום מועד הפרסום המחיר בש"ח   
חטיבת המחקר
דין וחשבון לשנת 2012 מארס 2013 92
סקר בנק ישראל (האחרון: מס'  86)    דצמבר   2012 34
ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים (האחרון: מס' 134) יוני 2012 19
(רבע שנתי, עברית-אנגלית)  
דוח המדיניות המוניטרית , המחצית  הראשונה   (מס' 38 )  מארס 2013 19
המדיניות המוניטרית בישראל בעידן יעדי אינפלציה, עקרונות ויישום   אוגוסט 2001 19
מודל מקרו-כלכלי לסיוע בתכנון המדיניות המוניטרית בישראל דצמבר  2006 20
אינפלציה ודיסאינפלציה בישראל  דצמבר 1999 72
הפיקוח על הבנקים
מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2011  יולי 2012 84
סוגיות בבנקאות (האחרון: מס' 17)  נובמבר 2005 25
יחסי בנק - לקוח, חקיקה והוראות ינואר 2010 40
חשב הבנק
דין וחשבון כספי לשנת 2012; מערכות התשלומים והסליקה אפריל  2013 24
מערכות התשלומים והסליקה בישראל לשנת 2011  הספר האדום נובמבר 2012 84
מחלקת המטבע
סקירה שנתית 2011  יוני 2012 37
השטרות והמטבעות בישראל, 2006-1927 יוני  2006 98
חדש וישן בראי המטבע אוגוסט 2010 25
תחום היציבות הפיננסית
דוח יציבות פיננסית לשנת 2004  מאי 2005 47
ספר היובל: חמישים שנות חתירה לשליטה מוניטרית (2 כרכים+מארז)   נובמבר 2004 40

 

הפרסומים בסעיף זה ניתנים לרכישה, ביחידת ההוצאה לאור בבנק ישראל.

ניתן לרכוש ע"י  משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים,

או באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס), במספר טלפון  02-655-2767;

פקס' 02-666-9767, או באמצעות e-mail אל:  matilda.kahn@boi.org.il

 

 

מידע מתעדכן בדפי חילוף 

שם הפרסום תכיפות העדכון פריטים המחיר לשנה בש"ח  
שערים יציגים (דו לשוני) ריכוז שבועי ללא עוקדן 235
הוראות ניהול בנקאי תקין  פעמים מספר בשנה  כולל עוקדן 500
עוקדן 30
חידוש מנוי 450
הוראות הדיווח לציבור  פעמים מספר בשנה  כולל עוקדן 500
עוקדן 30
חידוש מנוי 450
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים פעמים מספר בשנה  חידוש מנוי 450
 עוקדן 30

 ____________________________________________________________________________________

הפרסומים בסעיף זה ניתנים לרכישה, על בסיס מנוי לשנה, ביחידת ההוצאה לאור בבנק ישראל.

ניתן לרכוש ע"י  משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים,

או באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס), במספר טלפון  02-655-2767;

פקס' 02-666-9767, או באמצעות e-mail אל:  matilda.kahn@boi.org.il
 
 

שיקים דחויים יוחזרו לשולחיהם!