חפש פרסום תקופתי

חפשנקה
0.1%
להודעות וסיכומים של דיוני הריבית
אינפלציה בשנה האחרונה פברואר 2014 עד פברואר 2015-1%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 31/03/2015
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.9800 0.2266%
ליש"ט 5.8813 0.1158%
100 יין 3.3176 0.1086%
אירו 4.2735 -0.6717%
נומינאלי אפקטיבי -0.151%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012