חפש פרסום תקופתי

חפשנקה
0.25%
להודעות וסיכומים של דיוני הריבית
אינפלציה בשנה האחרונה נובמבר 2013 עד נובמבר 2014-0.1%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 22/12/2014
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.9230 -0.1781%
ליש"ט 6.1324 -0.4076%
100 יין 3.2728 -0.5651%
אירו 4.8122 -0.2983%
נומינאלי אפקטיבי -0.150%
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012