מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2003

23/09/2004 |  בנק ישראל
לכל הפרסומים בנושא:
שטרות ומעות

מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2003

תקציר:

בנק ישראל
מחלקת המטבע
בנק ישראל הוא הגוף היחידי המוסמך על פי החוק להנפיק שטרות ומעות למחזור, שהם הילך חוקי, וכן מטבעות זיכרון.
שטרות למחזור מיוצרים מנייר כותנה; מעות למחזור מיוצרים מתערובת של מתכות, כמקובל בעולם. מטבעות הזיכרון מיוצרים ממתכות אצילות ויקרות, כגון כסף וזהב, ומשמשים בעיקר למתנות, למזכרות ולמטרות אספנות.

קישור לקובץ