חוק סליקה אלקטרונית של שיקים - שאלות ותשובות

מדובר בתהליך חדש, אשר יאפשר מעבר מסליקה פיזית של שיקים לסליקה אלקטרונית באמצעות עצירת השיקים בבנק המציג (הבנק הגובה) ושליחה של קובצי תצלומים של השיקים לבנק הנמשך, כחלופה לשינוע פיזי של השיק מהבנק שבו הופקד לבנק של כותב השיק. תהליך זה נקרא גם תהליך עיצור שיקים, מכיוון והשיק נעצר בבנק המציג או תהליך של הדמית שיקים מכיוון והבנק המציג מייצר קובץ הדמיה (תמונה) של השיק הפיזי.
בזכות חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, יתאפשר מתן שירותי בנקאות זולים, חדשניים, נוחים ומהירים יותר עבור ציבור הלקוחות, והלקוח יוכל להפקיד שיק ללא צורך בהגעה לסניף באמצעות הפקדה באפליקציה הבנקאית.

138 מיליון השיקים שהופקדו בישראל בשנת 2015 מראים שהשימוש בשיקים עדיין תופס נפח משמעותי מהדרך שבה אנחנו משלמים. התהליך החדש משדרג את תהליכי הסליקה הישנים של השיק ומשתמש בטכנולוגיות חדשניות בכדי להגביר את היעילות והמהירות בתהליך סליקתו. החדרת החדשנות בתהליך מאפשרת את היכולת לבצע אפשרויות הפקדה מהירות, נוחות וזולות יותר.

עדיין תשתמש בשיק הפיזי בכדי לבצע תשלום וכאשר תקבל שיק תוכל לבצע הפקדה של השיק באמצעות הסניף. יחד עם זאת, כעת תעמוד בפניך דרך חדשה, מתקדמת ומהירה יותר להפקדת השיק, ותוכל לבצע הפקדה של השיק מבלי להגיע לסניף הבנק, וזאת באמצעות האפליקציה הבנקאית.
בנוסף לשינויים בתהליך ההפקדה, מישור נוסף שישתנה הינו תהליך ההחזרה של שיק. כאמור, משמעות השינוי הינה הפיכת השיק הפיזי לתמונה. לכן, בעת החזרת שיק ללקוח תתאפשרנה שתי חלופות: לבקש מהבנק להפקיד את השיק בשנית, או לקבל "פלט של שיק ממוחשב" (ראה תשובה לשאלה – "מהו פלט של שיק ממוחשב") המכיל תמונה של השיק וסיבות החזרה. לאחר הפקת פלט, הלקוח לא יוכל להפקיד את השיק בשנית או להעבירו לצד שלישי.

נכון לתחילת התהליך לא ישתנה משך הזמן של סליקת השיק. אך בזכות חוק סליקה אלקטרונית נוכל בעתיד, לאחר שהתהליך יסתיים, לקצר את משך הזמן שיחלוף משלב הצגת השיק לפירעון עד לשלב זיכוי חשבון הלקוח (כיום הזיכוי מכוח שיק סופי רק בתום שלושה ימי עסקים). משמעות הדבר הינה כי הלקוח המפקיד יוכל לקבל מהר יותר את הזיכוי הסופי בחשבונו.

יישום החוק מתבצע בשני שלבים עיקריים:

  • 08 בנובמבר 2016 – החל מתאריך זה הבנקים הר"מ: בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק ערבי ישראלי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק מזרחי, בנק בינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, יובנק, פא"גי –  יאפשרו ללקוחותיהם הפקדה בין-בנקאית של שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית.
  • פברואר 2018 – החל מתאריך זה גם שיקים שהופקדו באמצעים אחרים וכן שיקים במטבע שקל חדש של כלל הבנקים הישראליים יוצגו לגבייה אלקטרונית.

התהליך החדש יאפשר מתן שירותי בנקאות זולים, חדשניים, נוחים ומהירים יותר עבור ציבור הלקוחות. הדמיית השיקים תאפשר לבנקים להרחיב את השירותים של הפקדת שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית. כיום ניתן להפקיד שיקים באפליקציה הבנקאית, בחלק מהבנקים, רק אם הם משויכים לאותו בנק, אך החל מה-08/11/2016, במרבית הבנקים, הלקוח יוכל לעשות שימוש באפליקציות הבנקאיות על-מנת להפקיד גם שיקים בין בנקים שונים והלקוח לא יידרש להגיע לסניף הבנק על-מנת להפקיד את השיק לפירעון. כתוצאה מכך, גם עלויות הפקדת השיק יופחתו בשיעור של עד כ – 75%, היות והפקדה אלקטרונית נחשבת פעולה בערוץ ישיר (ועבור לקוחות המנויים לשירות המסלולים, היא תחשב במניין הפעולות המותר ללא תשלום בערוץ זה).

התהליך החדש יכלול את כלל השיקים שנקובים בשקלים.

תהליך ההטמעה יעשה בהדרגה – השלב הראשון יחל ב-08 בנובמבר 2016 בו תתאפשר סליקה בין בנקאית, בין מרבית[1] הבנקים בישראל, של שיקים שהופקדו באמצעות האפליקציה הבנקאית. השלב השני יחל בפברואר 2018, ויכלול את כלל הבנקים בישראל, במסגרתו כלל השיקים שעוברים בסליקה הבין-בנקאית יוצגו לגבייה באופן אלקטרוני.


[1] בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק ערבי ישראלי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק מזרחי, בנק בינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, יובנק, פא"גי.
 

אם אינך רוצה, אינך חייב לשנות את אופן ההתנהלות שלך בשיקים. אולם, התהליך החדש ייתן לך את היכולת לבחור האם להגיע לסניף הבנק על מנת להפקיד את השיק, או לבחור לבצע הפקדה מבלי להגיע לסניף הבנק באמצעות שימוש באפליקציות הבנקאיות. במידה ואתה נוהג להפקיד שיקים אצל הפקיד, התהליך החדש  גם יאפשר לך להוזיל את עלויות ההפקדה בכ – 75%, היות והפקדה אלקטרונית נחשבת פעולה בערוץ ישיר (ועבור לקוחות המנויים לשירות המסלולים, היא תחשב במניין הפעולות המותר ללא תשלום בערוץ זה).

  1. לבקש מהבנק שלך להפקיד את השיק שוב, אם לא קיימת מניעה לכך.
  2. לפנות לאדם שנתן לך את השיק לצורך קבלת תשלום חלופי.
  3. לבקש מהבנק שלך מסמך הנקרא "פלט של שיק ממוחשב".

שים לב - אם תבקש לקבל "פלט של שיק ממוחשב" (ראה תשובה לשאלה – "מהו פלט של שיק ממוחשב") - לאחר קבלת הפלט לא תוכל להפקיד שוב את השיק או להעבירו לצד שלישי.

יישום חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, יסייע בתהליך הפיתוח של שירותי בנקאות זולים, חדשניים ואינטואיטיביים יותר עבור ציבור הלקוחות. מכיוון וכל בנק מאפשר שירותים טכנולוגיים שונים ללקוחותיו, עליך לברר עם הבנק שלך האם הוא מאפשר את השירות של הפקדה באמצעות האפליקציה הבנקאית.

הפקדת שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית, ללא הפקדה פיזית של השיק עצמו, נעשית באמצעות שירות "הפקדת שיק בסלולר" באפליקציית הבנק, באמצעות צילום של השיק ושליחתו לבנק באופן מוצפן. כך נחסכת מהלקוח הגעה לסניף או לעמדת השירות העצמי, לצורך ביצוע ההפקדה. באמצעות שיטה זו תתאפשר רק הפקדת שיקים המסומנים "למוטב בלבד" ושיקים שסכומם נמוך מ 10,000 ש"ח. לאחר ביצוע הפעולה יידרש הלקוח לשמור את השיק המקורי אצלו, למשך שלושה ימים לפחות.

החל מ 08/11/2016 תוכל להפקיד שיקים באמצעות האפליקציה הבנקאית הסלולרית. שירותים טכנולוגיים אחרים המאפשרים לבצע סריקה והפקדה של שיקים מרחוק ללא צורך בהגעה לסניף על ידי הלקוח יתאפשרו על ידי הבנקים רק לאחר פברואר 2018. על כל מקרה, כל בנק מאפשר שירותים טכנולוגיים שונים ללקוחותיו, ולכן, בבוא העת, עליך לברר עם הבנק שלך האם הוא מאפשר את השירות הזה.

חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016 אינו משפיע על הפקדת שיקים דחויים מכיוון והשינוי מתחיל רק מתהליך ההצגה של השיק בין הבנקים. על כן תהליך ההפקדה של שיק דחוי יוכל להיעשות רק בסניף ויישאר כפי שהוא נעשה היום. כאשר יופקד שיק דחוי, הבנק ישמור את השיק הפיזי ורק כאשר יגיע התאריך שבו ניתן להציג את השיק, וכאשר הבנק המציג יבצע הצגה של השיק לבנק המשלם, הבנק המציג יהפוך את השיק הפיזי לתמונה של שיק.

לא, השיק הפיזי עדיין ימשיך להתקיים והמושך ימשיך לכתוב שיקים מבוססי נייר ולמסור אותם למוטב. חוק סליקה אלקטרונית מקנה דרכים חדשות להפקדה וזיכוי של חשבון המוטב. התהליך החדש נועד לייעל את תהליך ההפקדה בין הלקוח לבנק שלו, ואת תהליך הסליקה בין-הבנקים, בכך שהוא משנה את תהליך ההתקשרות בין הבנקים, אשר יעשה כעת באמצעות קובץ תמונה דיגיטלי כחלופה לשינוע פיזי של השיק מהבנק שבו הופקד לבנק של כותב השיק, וכן משנה את תהליך הטיפול בשיק שסורב.