הרפורמה בתהליך הסליקה של השיקים - יישום חוק סליקה אלקטרונית של שיקים התשע"ו-2016

חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו-2016

בשנים האחרונות אנחנו עדים להתפתחות טכנולוגית אדירה, התפתחות הנוגעת לכל אחד מתחומי החיים שלנו. פיתוחן של טכנולוגיות חדשניות מקנה מגוון יתרונות בולטים, ביניהם: הפחתה של עלויות העסקה, מהירות תשלום, תיעוד וניטור העסקאות שבוצעו באמצעי התשלום באופן דיגיטלי, וכן נוחות השימוש ללקוח – המשלם ומקבל התשלום – וזמינותו ללקוח.  עם השנים הרכבת הטכנולוגית רק מגבירה את הקצב שלה ומאפשרת קידום טכנולוגי, אשר במקביל אליו עולה הדרישה ליצירת סביבת חיים נוחה יותר, מהירה יותר וזמינה יותר. 
כחלק מעבודת אגף מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל בעידוד פיתוח החדשנות של אמצעי התשלום ושל מערכות התשלומים – שילבנו את הטכנולוגיה המתקדמת היום בתהליך הסליקה של השיקים וזאת באמצעות שינויי חקיקה ופיתוחים טכנולוגיים. התהליך החדש יאפשר לכלל המערכת הבנקאית להציע ללקוחותיהם שירותי הפקדת שיקים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים יותר, ואף בעלויות זולות יותר.
 
בנק ישראל מלווה את תהליך המהפכה הטכנולוגית בתחום אמצעי התשלום בישראל תוך הבנה של חשיבות ההסדרה והרגולציה על-מנת להבטיח את מימוש היתרונות הגלומים בהם ולמזער את הסיכונים בדרך, כל זאת תוך שמירה על היציבות והמקצועיות של המערכת הבנקאית בישראל.
חוק הסליקה האלקטרונית שאושר בכנסת בפברואר 2016 מאפשר מעבר מסליקה פיזית של שיקים לסליקה אלקטרונית. בתהליך הסליקה הקיים כל שיק חייב לעבור באופן פיזי מהבנק של גובה השיק אל הבנק של מושך השיק על מנת להשלים את תהליך הסליקה. השלכות חוק הסליקה האלקטרונית על תהליך הסליקה הינן משמעותיות מאוד. השיקים הפיזיים יעצרו בבנק בו מוצג השיק לפירעון, יצולמו והצילומים של השיקים ישלחו לבנק הנמשך, ללא צורך בהמשך שמירת השיקים הפיזיים לאורך שנים כקיים היום.
יישום החוק מתבצע ב 2 שלבים עיקריים, כאשר החל מן השלב הראשון, מתאפשרת סליקה בין בנקאית של שיקים שהופקדו באמצעות הסלולר (עד כה ניתן היה להפקיד שיקים באמצעות הסלולר אך ורק אם הם משוכים על אותו בנק). שירות זה מתאפשר על-ידי מרבית הבנקים. הפקדה באמצעות הסלולר תתאפשר עבור שיקים "למוטב בלבד" ועד לסכום של 10,000 ₪ לשיק בודד. תהליך זה מאפשר ללקוחות הבנקים להפקיד שיקים ללא הגעה פיזית לסניפים והגברת השימוש בשירותים האלקטרונים המתקדמים, באמצעות האפליקציות הבנקאיות המוצעות להם. הפקדת שיקים בסלולר גם מפחיתה את עלויות הפקדת השיק בשיעור של עד 75% (עלות הפקדת שיק בערוץ ישיר מול הפקדת שיק באמצעות פקיד).