מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
05/18מכרז פומבי ממוכן למתן הדרכות בנושא יישומי Microsoft Officeנושאים כלליים ואחרים18/02/201813/02/2018
בשעה 09:02
01/03/2018
בשעה 12:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שירי צור
 • טלפון:026552783
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:026669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהנושא ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
01-18הבורסה לני"ענושאים כלליים ואחרים04/02/201822/02/2018
בשעה 14:00
בכוונת בנק ישראל להתקשר עם הבורסה לני"ע כספק יחיד לאספקת  מדדי סוף יום של הבורסה לני"ע (חומר מספר 77) ונתונים תוך יומיים של הבורסה​. הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק היחיד בישראל שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. גורם הסבור כי יש בישראל ספק נוסף המסוגל לספק את השירות יכול לפנות בנושא עד 22/2/18 בשעה 14:00.
תקופת ההתקשרות:
10 שנים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר התקשרות זו סגור
מספר הליךנושאתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
001/18בקשה לקבלת מידע (RFI) לשכירת מחסן בירושלים נושאים כלליים ואחרים28/01/201830/01/2018
בשעה 15:08
28/02/2018
בשעה 12:00
​29/1/18 - צורף נוסח מודעה מעודכן. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר הצעה זו סגור
מספר החלטהנושא ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרותתאריך פירסום
H900בצוע עבודות התאמה, פיתוח ותחזוקה של תצוגת מרכז המבקרים של בנק ישראל בתל-אביבטוקאן סטודיו לעיצוב בע"מ06/12/2022כ - 350,000 ₪ בתוספת מע"מ 14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לביצוע עבודות התאמה, פיתוח ותחזוקה של תצוגת מרכז המבקרים של בנק ישראל בתל-אביב.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/12/17.​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H899תחזוקת מערכת לגילוי וכיבוי אש,התקנת גלאי כיבוי אש וחיבורם למערכת הקיימת, החלפת תשתיות והתאמה לשיטת הגלאים בבנק. אורד בע"מעד 30/06/2022 כ -  300,000 ₪ לא כולל מע"מ 14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכת לגילוי וכיבוי אש, התקנת גלאי כיבוי אש וחיבורם למערכת הקיימת, החלפת תשתיות והתאמה לשיטת הגלאים בבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 29/11/17.​
​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H898רכישת כלי לאבטחה בתחום הסייבר-31/12/2020עד 150,000$ בתוספת מע"מ 14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק יחיד לצורך רכישת כלי לאבטחה בתחום הסייבר. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/12/2017. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H897רכישת אומנות התקשרות כללית2017-2018כ - 310,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 01/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
פטור ממכרז והתקשרות לצורך רכישת ושאילת יצירות אומנות לבנייני הבנק. ​​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H896רכישת רכב יוניון מוטורס בע"ממיידי 138,420 ש"ח כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי, לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H895ייעוץ בתחום המחשוב בתחומים שונים הזוכות בתחומי הייעוץ שפורטו  לשנה ממועד ההתקשרות בכל נושאעד  3,500,000 ₪, בתוספת מע"מ 22/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברות, שזכו במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחומים DataStage, פיתוח SharePoint, קוגנוס, NET, GUI/UX, מסדי נתונים ויוניקס, מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 26/12/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H895ייעוץ בתחום התקשורת כלירנטעשרה חודשים 400,000 ש"ח בתוספת מיסים ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקשורת. זאת מטעמים של יעילות וחסכון, הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 01/10/2017. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H894תחזוקת שרתי Sun Solaris   מלם תים בע"מ800,000 ₪ בתוספת מע"מ 31/12/202022/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך תחזוקת שרתי Sun Solaris הקיימים בבנק מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/12/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H894פיתוח וייצור אמצעי לזיהוי שטרות ומטבעות עבור בעלי לקויות ראייה Caretec International GmbH31/12/201748,000 אירו בתוספת מיסים כחוק ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לפיתוח וייצור אמצעי לזיהוי שטרות ומטבעות עבור בעלי לקויות ראייה. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 19/09/2017.​
למידע בדבר החלטה זו סגור
H893תחזוקת תוכנת HOTDOCקופל ראם בע"מ31/12/201870,000 ₪ בתוספת מע"מ 22/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לצורך המשך תחזוקת תוכנת HOTDOC מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H893הלפ"מ בחודשים הקרובים 100,000ש"ח ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם המשרד לצורך סיוע בתחומים פרסום.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H892תחזקות מערכת ORACLE BPEL & OAS רימיני סטריט31/12/2022100,000$ בתוספת מע"מ 22/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ, לצורך תחזוקת מערכת ORACLE BPEL & OAS. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק הוגשו הסתייגויות, אלו נדחו, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/12/17.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H892אספקת שירותי תרבות ורווחה באתר מועדון טובהחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה31/12/20233,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי תרבות ורווחה באתר מועדון טוב. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/09/2017.​
למידע בדבר החלטה זו סגור
H891אספקת מנוי למאגר המידע Science direct for government editionזיעור Information Systemsשנה לכל היותר 70,000$ בתוספת מע"מ  14/01/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מנוי למאגר המידע Science direct for government edition. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מיום 20/12/17​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H891המשך אספקת שירותי ייעוץ לפרויקט הבינוי והשיפוץ דונסקי-גינדי אדריכלים במסגרת הפרויקטכ - 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, הטעמים המיוחדים שפורטו בפניה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/09/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H890שירותי ייעוץ בניהול סיכוניםאפרים טואףעד למיצוי הסכום 30,000 ש"ח, כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה לצורך המשך קבלת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H889אחזקת מערכות ביטחון באחד מבנייני הבנק אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ31/07/2022₪ 200,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאחזקת מערכות ביטחון באחד ממשרדי הבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/08/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H888רכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון   תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מעד 31/07/2027₪ 85,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/08/2017. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H887תחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERMאריקום תוכנה בע"מ עד 31/12/2022₪ 400,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERM. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 20/08/2017. ​​JH
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H886רישוי ותחזוקה של Microfocus ו-UTMO-DPTהיולט פקרד (ישראל) בע"משנה ₪ 155,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך לחידוש הרישוי התחזוקה  של Microfocus ו-UTMO-DPT. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/9/17 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H885ביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון דונסקי אדריכלים ומעצבים בע"מבמסגרת הפרויקטעד לסכום של ₪ 1,700,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​שינוי בסכומים המקסימאליים שניתן יהיה לשלם לספק לצורך ביצוע התכנון והפיקוח העליון בעבודות השיפוץ שמבצע הבנק בבניין הבנק בירושלים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H884אספקת שירותי  שיפור מודלי לוויין לאמידת הפסדי אשראי במבחני קיצוןFintegral Consulting AGשנה275,000 ₪ בתוספת מע"מ 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותי  שיפור מודלי לוויין לאמידת הפסדי אשראי במבחני קיצון.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/06/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H883חנייה בחניון הלאום בי-ם שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מעד 30/06/2022כ - 600,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה. 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי חנייה בחניון הלאום בי-ם. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/6/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H882אספקת מידע בנושאים עסקאות נדל"ן ומיסיםשע"מ - שירותי עיבוד ממוכנים5 שניםע"פ ימי העבודה שיבוצעו בפועל, בהתאם לתעריפי שע"מ 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם המשרד הממשלתי לצורך אספקת מידע בנושאים עסקאות נדל"ן ומיסים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H881התקשרות בפטור ממכרז בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי מטריקס אי.טי. בע"מהקמה – עד סיומה; תפעול ותחזוקה - שנה + אופציה לשנים נוספות   סכום ההקמה (כ-133 מ' ₪ בתוספת מע"מ) ותקופות תפעול ותחזוקה (38 מ' ₪ בתוספת מע"מ לשנה בתוספת רענונים).11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
39(1) ו-23 (ב)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם החברה לאחר אישור פטור ממכרז על ידי הנגידה לפי תקנה 39(1) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית, ולאחר אישור המנכ"ל כוועדת פטור לפי תקנה 23(ב) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית, כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.​
למידע בדבר החלטה זו סגור
H880אישור התקשרות עם מיני ישראל לצורך קיום אירוע משפחותמיני ישראל שותפות מוגבלת 2017כ- 350,000 ₪ כולל מע"מ ומותנה במספר המשתתפים, כאשר תגבה השתתפות מכל משתתף מעל גיל 3. 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך קיום אירוע משפחות לעובדי וגמלאי הבנק בפארק מיני ישראל שבלטרון. 
למידע בדבר החלטה זו סגור
H879אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי אלרואי יועצים בע"מ31/03/2018₪ 150,00011/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי לצורך הגדרת והשלמת המסגרת החשבונאית של הבנק. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות ומהטעמים המיוחדים שפורטו, התקבל אישור המנכ"ל מ - 24/05/2017, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H878רישוי ותחזוקת תוכנת RS-XBRL INTEGRATION APIReporting Estandar S.L10 שנים591,084 ₪, בתוספת מיסים, ככל שיחולו על העסקה 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ לצורך רישוי ותחזוקת תוכנת RS-XBRL INTEGRATION API. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 10/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H875אספקת כרטיסים אלקטרונים למערכת אל פסק עבור מכונה בבנק AMETEK POWERVAR31/12/2019₪ 43,99211/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת כרטיסים אלקטרונים למערכת אל פסק עבור מכונה בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 03/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
למידע בדבר החלטה זו סגור
H874ייעוץ אסטרטגיאס.2.אר בע"מ11 חודשים ₪ 50,00011/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שנכרתה בפטור מהליך תיחור, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H873ייעוץ בתחום בניה ירוקה דונסקי-גינדי אדריכלים 2017כ -  10,000 ₪ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם היועץ, שנבחר בהליך, לצורך הגדלת היקף שעות העבודה של היועץ לבניה ירוקה. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות ומהטעמים המיוחדים שפורטו, ולאחר שהתקבל אישור המנכ"ל מ - 08/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H872העברת דברי דואר בין אתרי הבנקמסוף העברת מסמכי מחשב בע"מעד 6 חודשים או עד לסיום הליכי מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם. 14,000 ש"ח, כולל מע"מ, לחודש11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך הספקת שירותי העברת דואר וציוד בין אתרי הבנק השונים.מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H871קיום טקס יום הזיכרון לשנת 2017מרכז הקונגרסים - בנייני האומה במהלך 2017עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ועדת המכרזים מאשרת פטור ממכרז והתקשרות עם בנייני האומה לצורך קיום אירוע לציון טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בהשתתפות עובדי הבנק והמשפחות השכולות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H870ביצוע תכנית הסברה יישום חוק סליקה אלקטרוניתלשכת הפרסום הממשלתית שנה1,500,000 ₪ כולל מע"מ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי לצורך ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית בנושא יישום חוק סליקה אלקטרונית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H868שכירת חדר וחניהכיכר הרצל כמפורט להלן לצורך שכירת חדר, מ-1/05/2017 עד 30/04/2018, בעלות של  כ- 8,000 ₪ בתוספת מע"מ.11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך שכירת חדר וחניה לצרכי מסלקות הבנקים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H867קיום כנס ידע 2017ספקים שונים במהלך 2017כ - 400,000 ₪, בהתאם לכמות המשתתפים בפועל 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספקים שונים לצורך קיום כנס ידע לשנת 2017​
למידע בדבר החלטה זו סגור
H866איסוף חומר רפואיאלון צברי פתרונותעד למיצוי הסכום 100,000, ₪ כולל מע"מ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך סיום תהליך איסוף חומר רפואי. 
למידע בדבר החלטה זו סגור
H865רכישת רכב לצרכי הבנקצ'מפיון מוטורס בע"מ2017כ - 175,000,כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה, לצורך רכישת רכב לצרכי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H864תכנון מיזוג אווירגדעון קפלן שנהכ - 17,550 ₪, כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
המשך התקשרות עם החברה, שנכרת בהמשך לבחירתה בהליך הצעות מחיר, לצורך הארכת ההתקשרות בשנה ותכנון התקנת  משאבה במערכת מיזוג האוויר.

 
למידע בדבר החלטה זו סגור
H863אספקת נתוני מדד ויקס ת"א (Vixta)אי-אונליין קפיטלכ - 60,000 ₪, בתוספת מע"מחמש שנים 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת נתוני מדד ויקס ת"א  (Vixta). ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ  -02/05/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H862אספקת שירותים עבור תוכנת CellStore Technology לניהול מאגר XBRL Reportix GmbHעד 10 שנים מיום החתימה על ההסכםכ - 400,000£ בתוספת מיסים כחוק (ככל שיחולו על העסקה) בשנה. 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותים עבור תוכנת לניהול מאגר XBRL. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, הוגשה הסתייגות אחת שהתבררה כלא רלוונטית והוסרה, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 20
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותים עבור תוכנת לניהול מאגר XBRL.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, הוגשה הסתייגות אחת שהתבררה כלא רלוונטית והוסרה, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 20/02/2017. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H861שירותי ייעוץ ותמיכה במסגרת הסכם Premierמיקרוסופט ישראל בע"מ30/01/20223,000,000 ₪ בתוספת מע"מ08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי ייעוץ ותמיכה במסגרת הסכם Premier. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/02/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H860רכישת ראוטרים סלולאריים לשימוש בארץ ובחו"ל טלרומינג5 שנים 500,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד לרכישת ראוטרים סלולאריים לשימוש בארץ ובחו"ל. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -27/02/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H859רישום עובדים לתחרויות ספורט הספקים המפורטים לעיל כמפורט להלן הפועל העמותה לספורט במקומות עבודה בתל אביב - כ - 30,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה לחמש שנים. השטיח המעופף כ - 70,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה כל עוד ההתקשרות שלה בתוקף עם הפועל. כנפי משק תור בע"מ כ - 250,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה כל עוד ההתקשרות שלה בתוקף עם הפועל. 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות כספקים יחידים לרישום עובדים לתחרויות ספורט. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/2/17.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H858רכישת מנויים לעיתונים ההוצאות לאור המפורטות לעיל עד 10 שנים כמפורט להלן 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות כספקים יחידים לאספקת עיתונים יומיים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/2/17. בשל עיכובים בביצוע עבודות השיפוץ של בניין הבנק בת"א, המבוצעות על ידי קבלן אחר, פרויקט העברת התערוכה בוצע רק בחלקו. היקף התקשרות:  גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ לרכישת עיתון גלובס כ - 120,000 ש"ח + מע"מ לשנה. מעריב הוצאת מודיעין בע"מ לרכישת עיתון מעריב כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לשנה. עם הוצאת עיתון הארץ בע"מ לרכישת העיתונים הארץ ו - The Marker כ - 70,000 ש"ח + מע"מ לשנה. ג'רוזלם פוסט בע"מ לרכישת העיתון ג'רוסלם פוסט כ - כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לשנה. ידיעות אחרונות לאספקת העיתונים ידיעות וכלכליסט כ - 20,000 ש"ח + מע"מ.
למידע בדבר החלטה זו סגור
H857 ייעוץ בתחומי תכנון קונסטרוקציה, אלומיניום, ביטחון ותברואהדונסקי גינדי אדרכיליםבמסגרת הפרויקטכ - 1,043,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
ייעוץ בתחומי תכנון קונסטרוקציה, אלומיניום, ביטחון ותברואה
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי ייעוץ  נוספים בתחומי תכנון הקונסטרוקציה, האלומיניום, הביטחון והתברואה במסגרת תכנון פרויקט שיפוץ בנייני הבנק.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -23/2/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור
H856אספקת נתונים בנושא ממשל תאגידי ותגמול בכיריםאנטרופי יועצים בע"מחד פעמית 80,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - (התקשרות עם ספק יחיד, לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת אספקת נתונים בנושא ממשל תאגידי ותגמול . ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 08/11/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:
 • פקס:
למידע בדבר החלטה זו סגור