מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה דמי השתתפות
7/17מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי ייעוץ בניהול קריירה ובאיתור, פיתוח ושימור כישרונותעבודות ייעוץ וניהול09/03/201728/03/2017
בשעה 09:16
06/04/2017
בשעה 12:00
​28/3/17 - צורף קובץ מענה לשאלות הבהרה 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
6/17 מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי ייעוץ בנושא אבטחת מידעחומרה ותוכנה07/03/201726/03/2017
בשעה 12:48
29/03/2017
בשעה 12:00
​26/3/17 - פורסמו הקבצים הבאים: 
 1. ​מענה לשאלות הבהרה
 2. מסמכי המכרז המעודכנים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
1/17מכרז פומבי ממוכן למתן שירותים בתחום בדיקות תוכנה חומרה ותוכנה05/03/201727/03/2017
בשעה 12:39
04/04/2017
בשעה 12:00
27/03/2017 פרסום קובץ מענה לשאלות הבהרה + מסמכי המכרז המעודכנים.

20/3/2017 - הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות: 
בתיקון למכרז פומבי ממוכן מס' 1/17, אנו מודיעים כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שלישי, 4 באפריל 2017, בשעה 12:00. בשאר פרטי המכרז לא חל שינוי.

تعديلا للمناقصة العلنية الإلكترونية رقم 1/17، نعلمكم أنّه تم تأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض حتى يوم الثلاثاء، 4 نيسان 2017، الساعة 12:00.

لم يطرأ أي تغيير على سائر تفاصيل المناقصة.

20/3/2017- צורפו נספחים א'-5 - א'7 בפורמט WORD​ ​

​​​​​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
17-17רכישת חלקי חילוף וכרטיסים אלקטרוניים למערכת אל פסק עבור מכונות הספירה והמיון AMETEK POWERVAR אספקת ציוד ומכונות 28/03/201725/04/2017
בשעה 15:00
בכוונת הבנק להתקשר עם ספק החוץ לצורך רכישת חלקי חילוף וכרטיסים אלקטרוניים למערכת אל פסק עבור מכונות הספירה והמיון. הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקעית כי אין בישראל ספק /שבאפשרותו לספק את השירותים המבוקשים מפורטים בחוו"ד המחלקה המקצועית המצ"ב. אם יש גורם הסבור שקיים בישראל ספק שבאפשרותו לספק את השירותים יכול לפנות בנושא עד 25/4/17 בשעה 15:00. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:רכישת חלקי חילוף וכרטיסים אלקטרוניים למערכת אל פסק עבור מכונות הספירה והמיון
תקופת ההתקשרות:עד 31/12/2019
למידע בדבר התקשרות זו סגור
16-17אחריות ושירות למערכת גילוי וכיבוי אש הקיימת בחדר המחשב בבנקיעד בטיחות, חברה למסחר והנדסה בע"מ נושאים כלליים ואחרים08/03/201728/03/2017
בשעה 14:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:אחריות ושירות למערכת גילוי וכיבוי אש הקיימת בחדר המחשב בבנק
תקופת ההתקשרות:31/12/2021
מס ח.פ\ עוסק מורשה:511034860
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרותתאריך פירסום
H855רכישה ושירותי תמיכה לתוכנת SPSS ג'יניוס 11 מערכות בע"מ 31/12/2019100,000 ₪ כולל מע"מ 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד רכישה ושירותי תמיכה לתוכנת SPSS.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 01/02/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H854ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית לציבורלשכת הפרסום הממשלתית (הלפ"מ)2017כ - 250,000 ש"ח בתוספת מע"מ16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות לצורך ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית לציבור.​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H853אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק משרד האוצר - המשלחת הכלכלית31/12/20173,100$ לחודש בתוספת מע"מ 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד האוצר לצורך אספקת שירותי מעטפת לנציגות בנק ישראל בניו יורק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H852אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק 31/12/2017 3,100$, לחודש בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד האוצר לצורך אXפקת שירותי מעטפת לנציגות בנק ישראל בניו יורק 38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H851אימוץ תוצאות המכרז מרכזי והתקשרות עם הזוכהחיון מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצורך, לפי תעריפי המכרז המרכזי 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות המכרז מרכזי והתקשרות עם הזוכה לצורך אספקת מסכי מחשב מסוג LED/LCD.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H850שכירת חדר בירושליםמרכז מסחרי תלפיות31/03/2020כ - 52,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה. 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת התקשרות עם החברה לצורך המשך שכירת חדר בירושלים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H849אספקת שירותי סקירה יומיומית שוטפת של נושאים נבחרים ממגוון ידיעות התקשורתיפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ31/01/20221,800,000 ₪ בתוספת מע"מ16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי סקירה יומיומית שוטפת של נושאים נבחרים ממגוון ידיעות התקשורת. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/2016.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H848אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים Oracle ומוצרים נלווים התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracleאורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מ31/12/20217,000,000 ₪ בתוספת מע"מ16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracle. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/01/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H847אספקת שירותי קישוריות ל- Swift 013 נטויז'ן בע"מ ובזק בינ"ל6 חודשים או עד סיום הליכי המכרז החדש בנושא, המוקדם מביניהם40,000$ בתוספת מע"מ 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך לצורך המשך אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, והתקבל אישור המנכ"ל מ -11/01/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H846אספקת שירותי גישה לאינטרנט נטויזן 01330/06/2017 או עד סיום הליכי מכרז, המוקדם מביניהם 40,000 ₪ כולל מע"מ 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​המשך התקשרות עם החברה בהסכם שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז, לצורך אספקת שירותי גישה לאינטרנט. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H845אספקת שירות נוכחות בסלולריפלאפון תקשורתכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה לצורך אספקת שירותי נוכחות סלולארית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H844אספקת דלקים, תחזוקת תחנות ושטיפת רכביםזוכות מכרז החשכ"ל כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה לצורך קבלת שירותי תדלוק לאספקת דלקים, תחזוקת תחנות ושטיפת רכבים לרכבי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H843אספקת שירותי הדמייה, סליקה ועיצור צ'קים בנק הדואר בע"מ10 שנים עד 2,279,900 ₪ כולל מע"מ. 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי עיצור, הדמיה וסליקת שיקים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/2016.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H842שירותי הסעותזוכות מכרז החשכ"לכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H841תכנון שינויים בתוכנית שיפוץ בניין הבנק  דונסקי-גינדי אדריכליםבמסגרת הפרויקט כ - 950,000 כולל מע"מ 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה לצורך תכנון שינויים בתוכנית שיפוץ בניין הבנק​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H840שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגוניתד"ר עמיר אאידה עד למיצוי הסכום עד 100,000 ₪, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם הספק, שנבחר בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגונית. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H839תחזוקת מערכת מסחר ברצףדנאל פתרונות פיננסיים בע"מעד 31/12/2018עד 500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכת מסחר ברצף. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 18/12/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H838רכישת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישיאייהו טכנולוגיות תוכנה בע"מ עד 31/12/2019100,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישי. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H837רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  MapFIS עד 31/12/2021500,000 $ בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  Map. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836מיקרוסופט ישראל בע"מ עד 31/12/2019500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ מקצועיים עבור מוצרי מיקרוסופט שונים (ארכיטקטורה, אופן היישום, Best Practices, הנחיה והדרכה). לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836אספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב במבט בינלאומי גרטנר ישראל אדוויזורי בע"מ עד 31/12/20181,100,000 ₪ , בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב העולמי. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשה הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ -  30/11/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H835אספקת מחשבים טלקוד מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לרכישות בפועל, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H834אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע לצוות התמיכה טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ עד 14/01/2018100,000 ש"ח, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H833מנוי למאגר Science direct for government edition Ziur Information Systemsשנה 80,000$, בתוספת מע"מ30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Science direct for government edition. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H832אספקת מנוי למאגר המידע Proquest Business Collection Ziur Information Systemsעד חמש שנים 84,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Proquest Business Collection. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H831שירותי הגברה בכנס של הבנק איי.פי.סי ירושלים בע"מ 2016790$ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך אספקת שירותי הגברה בכנס שערך הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H830תערוכה למרכז המבקרים של הבנק טוקאן סטודיו לעיצוב20166,500 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך התקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך השלמת תערוכה שהוקמה על ידה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H829תחזוקת ספר חשבונות ראשי קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ובמיחשוב בע"מעד 31/12/2021 1,500,000 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לתחזוקת ספר חשבונות ראשי. לאחר שלכוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H828אספקת מוצרי כיבודים יוסי אוחנה (בר קפה)במסגרת תקופת המכרז עד 150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
המשך התקשרות עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת מוצרים נוספים שאינם נכללים ברשימת המוצרים שנכללו במסגרת המכרז. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H827 אספקת שירותי קישוריות ל- Swiftבזק בינלאומי ו-013 נטוויז'ן עד 31/12/201710,000$ ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​​התקשרות המשך עם החברות לצורך אספקת שירותי קישוריות ל- Swift. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/9/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H826אספקת שירותי ייעוץדב הלפרין HMS עד 30/06/20172,000,000 ₪ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/10/16 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H825עריכת כנס של הבנקתיאטרון ירושלים חד פעמי כ - 230,000 ₪30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם האתר לצורך קיום כנס שערך הבנק​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H824פיתוח ותחזוקת תוכנה לניהול הביטחון והבטיחותאריאל שוסהיים עד 5 שנים150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לפיתוח ותחזוקה של התוכנה לניהול הביטחון והבטיחות בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H823שירותי ייעוץ בתחום הארגונישוהם בע"מעד 31/12/201650,000 ש"ח, כולל מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, לצורך קבלת שירותי ייעוץ. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H822רכישה, תחזוקה, התקנה הדרכה ושירותי מומחה של מוצר תוכנה מטריקס אי.טי31/12/2020220,000$, בתוספת מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק יחיד, לצורך רכישה, תחזוקה, התקנה, הדרכה ושירותי מומחה של מוצר התוכנה MongoDB. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם החברה שפורסם באתר לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 14/9/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H821אספקת שירותי ייעוץ בנושאי תקשורת ואבטחת מידע כלירנט בע"מ 30/09/2017400,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בנושאי תקשורת ואבטחת מידע.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18/9/16, אישרה ועדת ​המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H820אספקת שירותי סלולאר לעובדי הבנקהזוכות במכרז המרכזי כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לשימוש בפועל, לפי תעריפי המכרז המרכזי ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות הזוכות במכרז המרכזי לצורך אספקת שירותי סלולאר לעובדי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H819אספקת שירותי תאורה, הגברה והצגה לכנס שערך הבנק וידיומיט חד פעמיכ- 76,000 ₪, בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לצורך קבלת שירותי הגברה, תאורה והצגה לכנס שערך הבנק. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H818אספקת ותחזוקת ראטורים סלולאריים לחו"לטלרומינג 5 שניםכ - 590,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ותחזוקת ראטורים סלולאריים לחו"ל. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק הוגשה הסתייגות שהתבררה כלא רלוונטית, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H817קיום הופעות מוסיקליות בכנס הנגידים 2016עמותת לקליטת האמן העולה20167500 ₪ כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם העמותה לצורך קיום שתי הופעות של הרכבים מוזיקליים בכנס הנגידים העתיד להתקיים השנה.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H816רכישת רכב יוניון מוטורוס מיידיכ - 138,000 ₪ כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות בתנאים זהים לתנאי מכרז מינהל הרכב הממשלתי לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H815רכישה ותחזוקה של שרתי BLADE מתוצרת חברת HP דורקום מחשבים בע"מעד 31/12/2016, או עד לסיום הליכי המכרז החדש שפורסם בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 650,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי קודם של החשכ"ל, לצורך רכישה ותחזוקה של שרתי BLADE מתוצרת חברת HP. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  16/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H814ייעוץ בתחום חבות המס החלה על נכסי יתרות מטבע החוץAllen & Overy שנתיים מיום החתימה על ההסכם 150,000$ בתוספת מיסים כחוק05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום חבות המס החלה בהשקעת יתרות מטבע החוץ. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות שפורסמה באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H813ייעוץ בנושא תקשורת והסברה ודיווח כותרות החדשות באמצעות SMSג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל) בע"מ07/09/2018630,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך, לצורך המשך קבלת שירותי הייעוץ בנושא תקשורת והסברה ודיווח כותרות החדשות באמצעות SMS. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  03/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H812ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש בבניין בנק ישראל בקריה בירושלים יעד בטיחות חד פעמי מיידי115,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות  עם החברה, לצורך ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש המותקנת במבנה, מפאת הנסיבות, בהן נדרש ביצוע העבודות בדחיפות למניעת נזק של ממש, משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H811אספקת שירותי קישוריות לרשת Swiftבזק בינ"ל ונטויז'ן 013 3 חודשים כ- 10,000$ בתוספת מיסים כחוק05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברות לצורך המשך אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT, עד לסיום הליכי המכרז החדש שפורסם בנושא.   מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/07/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H810תשלום בגין נסיעה בכבישי אגרה הנתיב המהיר בע"מ, מנהרות הכרמל מקבוצת "כרמלטון בע"מ ודרך ארץ היוויז (1997) בע"מלמשך כל תקופת הזיכיון של החברות מהמדינהלפי ניצול בפועל הערכה - הנתיב המהיר - כ - 18,000 ₪ כולל מע"מ לשנה; מנהרות הרכמל - 25,000 ₪ כולל מע"מ לשנה; דרך ארץ הייוייז - מאות שקלים בודדים בשנה. 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם כל אחת מן החברות, כספק יחיד, לצורך תשלום אגרת נסיעה בכבישים הבאים: 1. הנתיב המהיר בע"מ, עבור נסיעה בנתיב המהיר.
2. מנהרות הכרמל מקבוצת "כרמלטון בע"מ עבור הנסיעה במנהרות הכרמל. 
3. דרך ארץ היוויז (1997) בע"מ, עבור הנסיעה בכביש 6.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגוית, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 14/06/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרויות.​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H809שינויים תכנוניים בבניין הבנק דונסקי-גינדי אדריכלים במסגרת תקופת הפרויקטבהתאם לשעות העבודה בפועל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך ביצוע שינויים תכנונים בבניין הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H808אספקת רכיב ביטחון יעודי לצרכי בלדרות*3 שנים 200,000 ₪, כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת רכיב ביטחון יעודי לצרכי בלדרות. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 5/4/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H807אישור התקשרות עם הספק כספק יחיד לאספקת מידע בנושאי שכר ודיני עבודה חשבים HPS מידע עסקי בע"מ 5 שנים70,000 ₪, לא כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת מידע ועדכונים בנושאי שכר ודיני עבודה, קופות גמל, מיסים, נתוני מידע פיננסיים וחישובים שונים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת שלפרסום כוונת ההתקשרות האתר האינטרנט של הבנק לא הוגשו הסתייגויות ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 19/04/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H806אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT בזק בינלאומי בע"מ ו-013 נטויז'ן בע"מ3 חודשיםכ-10,000 דולר בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת תקופת ההתקשרות עם החברות, לצורך אספקת שירותי קישוריות ל- Swift. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/04/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H805ביצוע עבודות במערכת כיבוי האשסווילקו בע"מ2016 55,320 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לצורך ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש במבנה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H804תכנון בינוידונסקי-גינדי אדריכליםבמסגרת תקופת הפרויקט2,521,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז בנושאים שונים שבתכנון פרוייקט הבינוי מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטמעים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -5/4/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H803שכירת אתר המסלקה לשימוש מסלקת הבנקים כיכר הרצל בע"מעד 30/04/2017400,000 ₪, כולל מע"מ. כ - 10% ישולם ע"י הבנק ויתרת הסכום ע"י הבנקים. ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 14 (א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לצורך שכירת שטח לשימוש מסלקת הבנקים, בשל האיפיון המיוחד במיקום המקרקעין.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H802השחתת מעות ורכישת המתכות אולשק ושות' מחזור בע"מ3 שניםכ - 3,000,000 ₪, כולל מע"מ, כהכנסות לבנק. היקף ההתקשרות כולל את התשלום שישולם לבנק בגין מכירת המתכות, פחות התשלום שישולם לחברה בגין גריסת המעות. ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, להשחתת מעות ולרכישת המתכות הגרוסות המרכיבות אותם על ידי החברה. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 15/3/16.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H801אספקת מידע על אודות חברות סטארט אפ לצרכי איסוף נתונים סטטיסטייםאיי.וי.סי ריסרץ׳ סנטר בע״מ - IVC5 שנים9,900 ₪, בתוספת מע"מ, לשנה ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם  החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת מידע לצרכי איסוף נתונים סטטיסטיים על אודות חברות סטארט אפ. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/4/16.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H800קיום אירוע עבור עובדי הבנק 2016תיאטרון ירושלים, ספק הקייטרינג שלו וספקים נוספים. 2016תיאטרון ירושלים וספק הקייטרינג, ואומנים שונים כ-400 אלף ש"ח כולל מע"מ. חלק מן הסכום ישולם על ידי העובדים. ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך קיום אירוע עבור עובדי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H799מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ עד לסיום השהות בבניין החלופי בהר החוצבים 50,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך תחזוקת שעוני הנוכחות הקיימים, תיקונים למערכת ורכישת שעונים נוספים במידת הצורך.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H798הפקת תוצרי הסברה תומר שיעד שנה50,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם הספק, שנבחר בהליך הצעות מחיר, לצורך הפקת תוצרי הסברה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
3(29)ספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים Oracle ומוצרים נלווים התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracleאורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מ​31/12/20217,000,000 ₪ בתוספת מע"מ 16/02/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracle. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/01/2017.

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור