מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה דמי השתתפות
5/17 מכרז פומבי ממוכן לרכישת מוצרים מתוצרת חברת BlackBerry ותחזוקתםחומרה ותוכנה16/01/201716/01/2017
בשעה 09:38
31/01/2017
בשעה 12:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
5-17רכישת מנויים יומיים לעיתון מעריבמעריב הוצאת מודיעין בע"מ נושאים כלליים ואחרים16/01/201705/02/2017
בשעה 14:00
בכוונת הבנק להתקשר עם החברה כספק יחיד לרכישת מנויים יומיים לעיתון מעריב. ספק זה הוא המוציא לאור של העיתון והוא היחיד שמסוגל לספק את המנוי לעיתון. גורם הסבור שיש ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירות יכול לפנות עד 05/02/2017 בשעה 14:00. ​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:רכישת מנויים יומיים לעיתון מעריב
תקופת ההתקשרות:עד 10 שנים.
מס ח.פ\ עוסק מורשה:520017021
למידע בדבר התקשרות זו סגור
4-17רכישת מנויים יומיים לעיתונים ידיעות אחרונות וכלכליסטידיעות אחרונות בע"מ נושאים כלליים ואחרים16/01/201705/02/2017
בשעה 14:00
בכוונת הבנק להתקשר עם החברה כספק יחיד לצורך רכישת מנויים יומיים לעיתונים ידיעות אחרונות וכלכליסט.  ספק זה הוא המוציא לאור של העיתון והוא היחיד המסוגל לספר מנוי לעיתונים. גורם הסבור שיש ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירות יכול לפנות עד 05/02/2017 בשעה 14:00. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:רכישת מנויים יומיים לעיתונים ידיעות אחרונות וכלכליסט
תקופת ההתקשרות:עד 10 שנים
מס ח.פ\ עוסק מורשה:510103922
למידע בדבר התקשרות זו סגור
3-17רכישת מנויים יומיים לעיתונים דה מרקר (The Marker) יומי+ מגזין הוצאת עיתון הארץ בע"מנושאים כלליים ואחרים16/01/201705/02/2017
בשעה 14:00
בכוונת הבנק להתקשר עם החברה כספק יחיד לרכישת מנויים יומיים לעיתונים דה מרקר (The Marker) יומי+ מגזין . ספק זה הוא המוציא לאור של העיתונים והינו היחיד שמסוגל לספק מנויים לעיתונים אלה.  גורם הסבור שיש ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירות יכול לפנות עד 05/02/2017 בשעה 14:00. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:רכישת מנויים יומיים לעיתונים דה מרקר (The Marker) יומי+ מגזין
תקופת ההתקשרות:עד 10 שנים.
מס ח.פ\ עוסק מורשה:510015449
למידע בדבר התקשרות זו סגור
2-17רכישת מנויים יומיים לעיתון ג'רוזלם פוסט ג'רוזלם פוסט בע"מ נושאים כלליים ואחרים16/01/201705/02/2017
בשעה 14:00
בכוונת הבנק להתקשר עם החברה לצורך רכישת מנויים יומיים לעיתון ג'רוזלם פוסט. הספק הוא המוציא לאור של העיתון והוא היחיד שמסוגל לספק מנוי לעיתון. ​ גורם הסבור שיש ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירות יכול לפנות עד 05/02/2017 בשעה 14:00. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:רכישת מנויים יומיים לעיתון ג'רוזלם פוסט
תקופת ההתקשרות:עד 10 שנים
מס ח.פ\ עוסק מורשה:512311598
למידע בדבר התקשרות זו סגור
1-17רכישת מנויים יומיים לעיתון גלובסגלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ נושאים כלליים ואחרים16/01/201705/02/2017
בשעה 14:00
בכוונת הבנק להתקשר עם החברה כספק יחיד לרכישת מנויים יומיים לעיתון גלובס​. ספק זה הוא המוציא לאור של העיתון והוא היחיד המסוגל לספר מנוי לעיתון. גורם הסבור שיש ספק נוסף שבאפשרותו לספק את השירות יכול לפנות עד 05/02/2017 בשעה 14:00. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
מהות ההתקשרות:רכישת מנויים יומיים לעיתון גלובס
תקופת ההתקשרות:עד 10 שנים
מס ח.פ\ עוסק מורשה:510989940
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרותתאריך פירסום
H840שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגוניתד"ר עמיר אאידה עד למיצוי הסכום עד 100,000 ₪, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם הספק, שנבחר בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגונית. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H839תחזוקת מערכת מסחר ברצףדנאל פתרונות פיננסיים בע"מעד 31/12/2018עד 500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכת מסחר ברצף. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 18/12/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H838רכישת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישיאייהו טכנולוגיות תוכנה בע"מ עד 31/12/2019100,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישי. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H837רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  MapFIS עד 31/12/2021500,000 $ בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  Map. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836מיקרוסופט ישראל בע"מ עד 31/12/2019500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ מקצועיים עבור מוצרי מיקרוסופט שונים (ארכיטקטורה, אופן היישום, Best Practices, הנחיה והדרכה). לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836אספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב במבט בינלאומי גרטנר ישראל אדוויזורי בע"מ עד 31/12/20181,100,000 ₪ , בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב העולמי. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשה הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ -  30/11/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H835אספקת מחשבים טלקוד מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לרכישות בפועל, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H834אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע לצוות התמיכה טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ עד 14/01/2018100,000 ש"ח, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H833מנוי למאגר Science direct for government edition Ziur Information Systemsשנה 80,000$, בתוספת מע"מ30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Science direct for government edition. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H832אספקת מנוי למאגר המידע Proquest Business Collection Ziur Information Systemsעד חמש שנים 84,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Proquest Business Collection. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H831שירותי הגברה בכנס של הבנק איי.פי.סי ירושלים בע"מ 2016790$ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך אספקת שירותי הגברה בכנס שערך הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H830תערוכה למרכז המבקרים של הבנק טוקאן סטודיו לעיצוב20166,500 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך התקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך השלמת תערוכה שהוקמה על ידה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H829תחזוקת ספר חשבונות ראשי קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ובמיחשוב בע"מעד 31/12/2021 1,500,000 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לתחזוקת ספר חשבונות ראשי. לאחר שלכוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H828אספקת מוצרי כיבודים יוסי אוחנה (בר קפה)במסגרת תקופת המכרז עד 150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
המשך התקשרות עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת מוצרים נוספים שאינם נכללים ברשימת המוצרים שנכללו במסגרת המכרז. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H827 אספקת שירותי קישוריות ל- Swiftבזק בינלאומי ו-013 נטוויז'ן עד 31/12/201710,000$ ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​​התקשרות המשך עם החברות לצורך אספקת שירותי קישוריות ל- Swift. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/9/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H826אספקת שירותי ייעוץדב הלפרין HMS עד 30/06/20172,000,000 ₪ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/10/16 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H825עריכת כנס של הבנקתיאטרון ירושלים חד פעמי כ - 230,000 ₪30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם האתר לצורך קיום כנס שערך הבנק​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H824פיתוח ותחזוקת תוכנה לניהול הביטחון והבטיחותאריאל שוסהיים עד 5 שנים150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לפיתוח ותחזוקה של התוכנה לניהול הביטחון והבטיחות בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H823שירותי ייעוץ בתחום הארגונישוהם בע"מעד 31/12/201650,000 ש"ח, כולל מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, לצורך קבלת שירותי ייעוץ. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H822רכישה, תחזוקה, התקנה הדרכה ושירותי מומחה של מוצר תוכנה מטריקס אי.טי31/12/2020220,000$, בתוספת מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק יחיד, לצורך רכישה, תחזוקה, התקנה, הדרכה ושירותי מומחה של מוצר התוכנה MongoDB. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם החברה שפורסם באתר לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 14/9/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H821אספקת שירותי ייעוץ בנושאי תקשורת ואבטחת מידע כלירנט בע"מ 30/09/2017400,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בנושאי תקשורת ואבטחת מידע.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18/9/16, אישרה ועדת ​המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H820אספקת שירותי סלולאר לעובדי הבנקהזוכות במכרז המרכזי כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לשימוש בפועל, לפי תעריפי המכרז המרכזי ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות הזוכות במכרז המרכזי לצורך אספקת שירותי סלולאר לעובדי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H819אספקת שירותי תאורה, הגברה והצגה לכנס שערך הבנק וידיומיט חד פעמיכ- 76,000 ₪, בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לצורך קבלת שירותי הגברה, תאורה והצגה לכנס שערך הבנק. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H818אספקת ותחזוקת ראטורים סלולאריים לחו"לטלרומינג 5 שניםכ - 590,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ותחזוקת ראטורים סלולאריים לחו"ל. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק הוגשה הסתייגות שהתבררה כלא רלוונטית, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H817קיום הופעות מוסיקליות בכנס הנגידים 2016עמותת לקליטת האמן העולה20167500 ₪ כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם העמותה לצורך קיום שתי הופעות של הרכבים מוזיקליים בכנס הנגידים העתיד להתקיים השנה.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H816רכישת רכב יוניון מוטורוס מיידיכ - 138,000 ₪ כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות בתנאים זהים לתנאי מכרז מינהל הרכב הממשלתי לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H815רכישה ותחזוקה של שרתי BLADE מתוצרת חברת HP דורקום מחשבים בע"מעד 31/12/2016, או עד לסיום הליכי המכרז החדש שפורסם בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 650,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי קודם של החשכ"ל, לצורך רכישה ותחזוקה של שרתי BLADE מתוצרת חברת HP. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  16/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H814ייעוץ בתחום חבות המס החלה על נכסי יתרות מטבע החוץAllen & Overy שנתיים מיום החתימה על ההסכם 150,000$ בתוספת מיסים כחוק05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום חבות המס החלה בהשקעת יתרות מטבע החוץ. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות שפורסמה באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H813ייעוץ בנושא תקשורת והסברה ודיווח כותרות החדשות באמצעות SMSג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל) בע"מ07/09/2018630,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך, לצורך המשך קבלת שירותי הייעוץ בנושא תקשורת והסברה ודיווח כותרות החדשות באמצעות SMS. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  03/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H812ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש בבניין בנק ישראל בקריה בירושלים יעד בטיחות חד פעמי מיידי115,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות  עם החברה, לצורך ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש המותקנת במבנה, מפאת הנסיבות, בהן נדרש ביצוע העבודות בדחיפות למניעת נזק של ממש, משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H811אספקת שירותי קישוריות לרשת Swiftבזק בינ"ל ונטויז'ן 013 3 חודשים כ- 10,000$ בתוספת מיסים כחוק05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברות לצורך המשך אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT, עד לסיום הליכי המכרז החדש שפורסם בנושא.   מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/07/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H810תשלום בגין נסיעה בכבישי אגרה הנתיב המהיר בע"מ, מנהרות הכרמל מקבוצת "כרמלטון בע"מ ודרך ארץ היוויז (1997) בע"מלמשך כל תקופת הזיכיון של החברות מהמדינהלפי ניצול בפועל הערכה - הנתיב המהיר - כ - 18,000 ₪ כולל מע"מ לשנה; מנהרות הרכמל - 25,000 ₪ כולל מע"מ לשנה; דרך ארץ הייוייז - מאות שקלים בודדים בשנה. 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם כל אחת מן החברות, כספק יחיד, לצורך תשלום אגרת נסיעה בכבישים הבאים: 1. הנתיב המהיר בע"מ, עבור נסיעה בנתיב המהיר.
2. מנהרות הכרמל מקבוצת "כרמלטון בע"מ עבור הנסיעה במנהרות הכרמל. 
3. דרך ארץ היוויז (1997) בע"מ, עבור הנסיעה בכביש 6.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגוית, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 14/06/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרויות.​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H809שינויים תכנוניים בבניין הבנק דונסקי-גינדי אדריכלים במסגרת תקופת הפרויקטבהתאם לשעות העבודה בפועל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך ביצוע שינויים תכנונים בבניין הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H808אספקת רכיב ביטחון יעודי לצרכי בלדרות*3 שנים 200,000 ₪, כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת רכיב ביטחון יעודי לצרכי בלדרות. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 5/4/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H807אישור התקשרות עם הספק כספק יחיד לאספקת מידע בנושאי שכר ודיני עבודה חשבים HPS מידע עסקי בע"מ 5 שנים70,000 ₪, לא כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת מידע ועדכונים בנושאי שכר ודיני עבודה, קופות גמל, מיסים, נתוני מידע פיננסיים וחישובים שונים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת שלפרסום כוונת ההתקשרות האתר האינטרנט של הבנק לא הוגשו הסתייגויות ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 19/04/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H806אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT בזק בינלאומי בע"מ ו-013 נטויז'ן בע"מ3 חודשיםכ-10,000 דולר בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת תקופת ההתקשרות עם החברות, לצורך אספקת שירותי קישוריות ל- Swift. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/04/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H805ביצוע עבודות במערכת כיבוי האשסווילקו בע"מ2016 55,320 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לצורך ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש במבנה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H804תכנון בינוידונסקי-גינדי אדריכליםבמסגרת תקופת הפרויקט2,521,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז בנושאים שונים שבתכנון פרוייקט הבינוי מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטמעים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -5/4/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H803שכירת אתר המסלקה לשימוש מסלקת הבנקים כיכר הרצל בע"מעד 30/04/2017400,000 ₪, כולל מע"מ. כ - 10% ישולם ע"י הבנק ויתרת הסכום ע"י הבנקים. ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 14 (א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה לצורך שכירת שטח לשימוש מסלקת הבנקים, בשל האיפיון המיוחד במיקום המקרקעין.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H802השחתת מעות ורכישת המתכות אולשק ושות' מחזור בע"מ3 שניםכ - 3,000,000 ₪, כולל מע"מ, כהכנסות לבנק. היקף ההתקשרות כולל את התשלום שישולם לבנק בגין מכירת המתכות, פחות התשלום שישולם לחברה בגין גריסת המעות. ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, להשחתת מעות ולרכישת המתכות הגרוסות המרכיבות אותם על ידי החברה. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 15/3/16.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H801אספקת מידע על אודות חברות סטארט אפ לצרכי איסוף נתונים סטטיסטייםאיי.וי.סי ריסרץ׳ סנטר בע״מ - IVC5 שנים9,900 ₪, בתוספת מע"מ, לשנה ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם  החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת מידע לצרכי איסוף נתונים סטטיסטיים על אודות חברות סטארט אפ. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/4/16.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H800קיום אירוע עבור עובדי הבנק 2016תיאטרון ירושלים, ספק הקייטרינג שלו וספקים נוספים. 2016תיאטרון ירושלים וספק הקייטרינג, ואומנים שונים כ-400 אלף ש"ח כולל מע"מ. חלק מן הסכום ישולם על ידי העובדים. ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך קיום אירוע עבור עובדי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H799מגדלור מערכות זמן אמת בע"מ עד לסיום השהות בבניין החלופי בהר החוצבים 50,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך תחזוקת שעוני הנוכחות הקיימים, תיקונים למערכת ורכישת שעונים נוספים במידת הצורך.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H798הפקת תוצרי הסברה תומר שיעד שנה50,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם הספק, שנבחר בהליך הצעות מחיר, לצורך הפקת תוצרי הסברה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H797שירותי תמיכה ו - Professional Services למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי Swiftאס.טי.פי האוס בע"מ15/02/20162,500,000 ₪ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת  שירותי תמיכה ו - Professional Services  למערכת AMH לניהול ושינוע מסרי Swift.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H796 אספקת מחשבים תים נטקום בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפי מכרז החשכ"ל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H795ייעוץ בתחום התקצוב 4 די ויז'ן בע"מ 30/06/201750,000 ₪ , כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לבחירתה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקצוב.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H794ייעוץ בתחום המשכיות עסקיתסקאוז בע"מ; עטייה שיא 100 בע"מ30/04/2017כ - 212,000 ₪, עם שני הספקים ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם  החברות, שנבחרו בהליך בפטור ממכרז לפי תקנה 3(3), לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום המשכיות עסקית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף חורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H793שירותי תחזוקה למערכת גילוי הצפה בבניין הבנק בקרית הממשלהYM Electronics industries Ltdבהתאם לצורך, עד למיצוי הסכום שנקבעכ - 25,000 ש"ח, כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שהתקינה את המערכת הקיימת בבנק, לצורך המשך אספקת שירותי תחזוקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H791רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס יוניון מוטורוס2016 155,464 ₪ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H790התקשרות עם ספק החוץ לרכישת מוצרים מתוצרת החברה ותחזוקתם, כולל שירותי מומחהRepliWeb, Inc30/11/202020000$, כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישת מוצרים מתוצרת החברה ותחזוקתם, כולל שירותי מומחה. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  19/01/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H789תחזוקת מארז דיסקים של המחשב המרכזי בבנק ישראל היטאצ'יעד 31/12/2016 100,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) -
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך תחזוקת מארז דיסקים של המחשב המרכזי בבנק ישראל. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 10/01/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H788 אספקת שירותי תקשורת מאובטחים לצורך אספקת מידע בנושאים מכרזים מוניטריים וסחר חוץ שירותי בנק אוטומטיים בע"מעד 31/12/201740,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תקשורת מאובטחים לאספקת מידע בנושא מכרזים מוניטריים וסחר חוץ. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות התקבל אישור המנכ"ל מ - 28/12/2015.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור