מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה דמי השתתפות
16/17מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי העברת דברי דואר וחבילותנושאים כלליים ואחרים05/09/201718/09/2017
בשעה 11:44
28/09/2017
בשעה 12:00
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר מכרז זה סגור
לא נמצאו נתונים בנושא לשנה השוטפת
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרותתאריך פירסום
H889אחזקת מערכות ביטחון באחד מבנייני הבנק אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ31/07/2022₪ 200,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאחזקת מערכות ביטחון באחד ממשרדי הבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/08/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H888רכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון   תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מעד 31/07/2027₪ 85,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרכישת תחזוקה למערכות איוורור וסינון. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/08/2017. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H887תחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERMאריקום תוכנה בע"מ עד 31/12/2022₪ 400,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתחזוקת תמיכה ורישוי של תוכנת POWER TERM. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 20/08/2017. ​​JH
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H886רישוי ותחזוקה של Microfocus ו-UTMO-DPTהיולט פקרד (ישראל) בע"משנה ₪ 155,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך לחידוש הרישוי התחזוקה  של Microfocus ו-UTMO-DPT. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/9/17 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H885ביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון דונסקי אדריכלים ומעצבים בע"מבמסגרת הפרויקטעד לסכום של ₪ 1,700,00019/09/2018
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​שינוי בסכומים המקסימאליים שניתן יהיה לשלם לספק לצורך ביצוע התכנון והפיקוח העליון בעבודות השיפוץ שמבצע הבנק בבניין הבנק בירושלים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H884אספקת שירותי  שיפור מודלי לוויין לאמידת הפסדי אשראי במבחני קיצוןFintegral Consulting AGשנה275,000 ₪ בתוספת מע"מ 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותי  שיפור מודלי לוויין לאמידת הפסדי אשראי במבחני קיצון.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/06/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H883חנייה בחניון הלאום בי-ם שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מעד 30/06/2022כ - 600,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה. 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי חנייה בחניון הלאום בי-ם. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/6/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H882אספקת מידע בנושאים עסקאות נדל"ן ומיסיםשע"מ - שירותי עיבוד ממוכנים5 שניםע"פ ימי העבודה שיבוצעו בפועל, בהתאם לתעריפי שע"מ 17/07/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם המשרד הממשלתי לצורך אספקת מידע בנושאים עסקאות נדל"ן ומיסים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H881התקשרות בפטור ממכרז בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי מטריקס אי.טי. בע"מהקמה – עד סיומה; תפעול ותחזוקה - שנה + אופציה לשנים נוספות   סכום ההקמה (כ-133 מ' ₪ בתוספת מע"מ) ותקופות תפעול ותחזוקה (38 מ' ₪ בתוספת מע"מ לשנה בתוספת רענונים).11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
39(1) ו-23 (ב)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה בנושא הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם החברה לאחר אישור פטור ממכרז על ידי הנגידה לפי תקנה 39(1) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית, ולאחר אישור המנכ"ל כוועדת פטור לפי תקנה 23(ב) בהמשך לחוות הדעת של הסמכות המקצועית, כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H880אישור התקשרות עם מיני ישראל לצורך קיום אירוע משפחותמיני ישראל שותפות מוגבלת 2017כ- 350,000 ₪ כולל מע"מ ומותנה במספר המשתתפים, כאשר תגבה השתתפות מכל משתתף מעל גיל 3. 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות לצורך קיום אירוע משפחות לעובדי וגמלאי הבנק בפארק מיני ישראל שבלטרון. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H879אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי אלרואי יועצים בע"מ31/03/2018₪ 150,00011/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ חשבונאי לצורך הגדרת והשלמת המסגרת החשבונאית של הבנק. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות ומהטעמים המיוחדים שפורטו, התקבל אישור המנכ"ל מ - 24/05/2017, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H878רישוי ותחזוקת תוכנת RS-XBRL INTEGRATION APIReporting Estandar S.L10 שנים591,084 ₪, בתוספת מיסים, ככל שיחולו על העסקה 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ לצורך רישוי ותחזוקת תוכנת RS-XBRL INTEGRATION API. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 10/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H875אספקת כרטיסים אלקטרונים למערכת אל פסק עבור מכונה בבנק AMETEK POWERVAR31/12/2019₪ 43,99211/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת כרטיסים אלקטרונים למערכת אל פסק עבור מכונה בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 03/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H874ייעוץ אסטרטגיאס.2.אר בע"מ11 חודשים ₪ 50,00011/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שנכרתה בפטור מהליך תיחור, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H873ייעוץ בתחום בניה ירוקה דונסקי-גינדי אדריכלים 2017כ -  10,000 ₪ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם היועץ, שנבחר בהליך, לצורך הגדלת היקף שעות העבודה של היועץ לבניה ירוקה. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות ומהטעמים המיוחדים שפורטו, ולאחר שהתקבל אישור המנכ"ל מ - 08/05/2017, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H872העברת דברי דואר בין אתרי הבנקמסוף העברת מסמכי מחשב בע"מעד 6 חודשים או עד לסיום הליכי מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם. 14,000 ש"ח, כולל מע"מ, לחודש11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך הספקת שירותי העברת דואר וציוד בין אתרי הבנק השונים.מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H871קיום טקס יום הזיכרון לשנת 2017מרכז הקונגרסים - בנייני האומה במהלך 2017עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ועדת המכרזים מאשרת פטור ממכרז והתקשרות עם בנייני האומה לצורך קיום אירוע לציון טקס יום הזכרון לחללי צה"ל בהשתתפות עובדי הבנק והמשפחות השכולות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H870ביצוע תכנית הסברה יישום חוק סליקה אלקטרוניתלשכת הפרסום הממשלתית שנה1,500,000 ₪ כולל מע"מ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי לצורך ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית בנושא יישום חוק סליקה אלקטרונית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H868שכירת חדר וחניהכיכר הרצל כמפורט להלן לצורך שכירת חדר, מ-1/05/2017 עד 30/04/2018, בעלות של  כ- 8,000 ₪ בתוספת מע"מ.11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה לצורך שכירת חדר וחניה לצרכי מסלקות הבנקים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H867קיום כנס ידע 2017ספקים שונים במהלך 2017כ - 400,000 ₪, בהתאם לכמות המשתתפים בפועל 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספקים שונים לצורך קיום כנס ידע לשנת 2017​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H866איסוף חומר רפואיאלון צברי פתרונותעד למיצוי הסכום 100,000, ₪ כולל מע"מ 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך סיום תהליך איסוף חומר רפואי. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H865רכישת רכב לצרכי הבנקצ'מפיון מוטורס בע"מ2017כ - 175,000,כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה, לצורך רכישת רכב לצרכי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H864תכנון מיזוג אווירגדעון קפלן שנהכ - 17,550 ₪, כולל מע"מ11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
המשך התקשרות עם החברה, שנכרת בהמשך לבחירתה בהליך הצעות מחיר, לצורך הארכת ההתקשרות בשנה ותכנון התקנת  משאבה במערכת מיזוג האוויר.

 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H863אספקת נתוני מדד ויקס ת"א (Vixta)אי-אונליין קפיטלכ - 60,000 ₪, בתוספת מע"מחמש שנים 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת נתוני מדד ויקס ת"א  (Vixta). ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ  -02/05/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H862אספקת שירותים עבור תוכנת CellStore Technology לניהול מאגר XBRL Reportix GmbHעד 10 שנים מיום החתימה על ההסכםכ - 400,000£ בתוספת מיסים כחוק (ככל שיחולו על העסקה) בשנה. 11/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותים עבור תוכנת לניהול מאגר XBRL. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, הוגשה הסתייגות אחת שהתבררה כלא רלוונטית והוסרה, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 20
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק החוץ לצורך אספקת שירותים עבור תוכנת לניהול מאגר XBRL.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, הוגשה הסתייגות אחת שהתבררה כלא רלוונטית והוסרה, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 20/02/2017. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H861שירותי ייעוץ ותמיכה במסגרת הסכם Premierמיקרוסופט ישראל בע"מ30/01/20223,000,000 ₪ בתוספת מע"מ08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי ייעוץ ותמיכה במסגרת הסכם Premier. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/02/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H860רכישת ראוטרים סלולאריים לשימוש בארץ ובחו"ל טלרומינג5 שנים 500,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד לרכישת ראוטרים סלולאריים לשימוש בארץ ובחו"ל. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -27/02/2017.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H859רישום עובדים לתחרויות ספורט הספקים המפורטים לעיל כמפורט להלן הפועל העמותה לספורט במקומות עבודה בתל אביב - כ - 30,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה לחמש שנים. השטיח המעופף כ - 70,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה כל עוד ההתקשרות שלה בתוקף עם הפועל. כנפי משק תור בע"מ כ - 250,000 ש"ח כולל מע"מ בשנה כל עוד ההתקשרות שלה בתוקף עם הפועל. 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות כספקים יחידים לרישום עובדים לתחרויות ספורט. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/2/17.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H858רכישת מנויים לעיתונים ההוצאות לאור המפורטות לעיל עד 10 שנים כמפורט להלן 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות כספקים יחידים לאספקת עיתונים יומיים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -20/2/17. בשל עיכובים בביצוע עבודות השיפוץ של בניין הבנק בת"א, המבוצעות על ידי קבלן אחר, פרויקט העברת התערוכה בוצע רק בחלקו. היקף התקשרות:  גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ לרכישת עיתון גלובס כ - 120,000 ש"ח + מע"מ לשנה. מעריב הוצאת מודיעין בע"מ לרכישת עיתון מעריב כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לשנה. עם הוצאת עיתון הארץ בע"מ לרכישת העיתונים הארץ ו - The Marker כ - 70,000 ש"ח + מע"מ לשנה. ג'רוזלם פוסט בע"מ לרכישת העיתון ג'רוסלם פוסט כ - כ - 3,000 ש"ח + מע"מ לשנה. ידיעות אחרונות לאספקת העיתונים ידיעות וכלכליסט כ - 20,000 ש"ח + מע"מ.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H857 ייעוץ בתחומי תכנון קונסטרוקציה, אלומיניום, ביטחון ותברואהדונסקי גינדי אדרכיליםבמסגרת הפרויקטכ - 1,043,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
ייעוץ בתחומי תכנון קונסטרוקציה, אלומיניום, ביטחון ותברואה
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי ייעוץ  נוספים בתחומי תכנון הקונסטרוקציה, האלומיניום, הביטחון והתברואה במסגרת תכנון פרויקט שיפוץ בנייני הבנק.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -23/2/17, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H856אספקת נתונים בנושא ממשל תאגידי ותגמול בכיריםאנטרופי יועצים בע"מחד פעמית 80,000 ₪ כולל מע"מ 08/06/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - (התקשרות עם ספק יחיד, לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת אספקת נתונים בנושא ממשל תאגידי ותגמול . ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 08/11/2016.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H855רכישה ושירותי תמיכה לתוכנת SPSS ג'יניוס 11 מערכות בע"מ 31/12/2019100,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד רכישה ושירותי תמיכה לתוכנת SPSS.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 01/02/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H854ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית לציבורלשכת הפרסום הממשלתית (הלפ"מ)2017כ - 250,000 ש"ח בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות לצורך ביצוע תוכנית הסברה תקשורתית לציבור.​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H853אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק משרד האוצר - המשלחת הכלכלית31/12/20173,100$ לחודש בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד האוצר לצורך אספקת שירותי מעטפת לנציגות בנק ישראל בניו יורק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H852אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק אספקת שירותים לנציגות בנק ישראל בניו יורק 31/12/2017 3,100$, לחודש בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד האוצר לצורך אXפקת שירותי מעטפת לנציגות בנק ישראל בניו יורק 38(ב) המפנה לתקנה 34 (9)​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H851אימוץ תוצאות המכרז מרכזי והתקשרות עם הזוכהחיון מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצורך, לפי תעריפי המכרז המרכזי  ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות המכרז מרכזי והתקשרות עם הזוכה לצורך אספקת מסכי מחשב מסוג LED/LCD.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H850שכירת חדר בירושליםמרכז מסחרי תלפיות31/03/2020כ - 52,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה.  ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת התקשרות עם החברה לצורך המשך שכירת חדר בירושלים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H849אספקת שירותי סקירה יומיומית שוטפת של נושאים נבחרים ממגוון ידיעות התקשורתיפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ31/01/20221,800,000 ₪ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי סקירה יומיומית שוטפת של נושאים נבחרים ממגוון ידיעות התקשורת. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/2016.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H848אספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים Oracle ומוצרים נלווים התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracleאורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מ31/12/20217,000,000 ₪ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracle. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/01/2017.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H847אספקת שירותי קישוריות ל- Swift 013 נטויז'ן בע"מ ובזק בינ"ל6 חודשים או עד סיום הליכי המכרז החדש בנושא, המוקדם מביניהם40,000$ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך לצורך המשך אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, והתקבל אישור המנכ"ל מ -11/01/2017, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H846אספקת שירותי גישה לאינטרנט נטויזן 01330/06/2017 או עד סיום הליכי מכרז, המוקדם מביניהם 40,000 ₪ כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​המשך התקשרות עם החברה בהסכם שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז, לצורך אספקת שירותי גישה לאינטרנט. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H845אספקת שירות נוכחות בסלולריפלאפון תקשורתכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה לצורך אספקת שירותי נוכחות סלולארית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H844אספקת דלקים, תחזוקת תחנות ושטיפת רכביםזוכות מכרז החשכ"ל כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה לצורך קבלת שירותי תדלוק לאספקת דלקים, תחזוקת תחנות ושטיפת רכבים לרכבי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H843אספקת שירותי הדמייה, סליקה ועיצור צ'קים בנק הדואר בע"מ10 שנים עד 2,279,900 ₪ כולל מע"מ.  ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי עיצור, הדמיה וסליקת שיקים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מ - 27/12/2016.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H842שירותי הסעותזוכות מכרז החשכ"לכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצורך, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H841תכנון שינויים בתוכנית שיפוץ בניין הבנק  דונסקי-גינדי אדריכליםבמסגרת הפרויקט כ - 950,000 כולל מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה לצורך תכנון שינויים בתוכנית שיפוץ בניין הבנק​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H840שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגוניתד"ר עמיר אאידה עד למיצוי הסכום עד 100,000 ₪, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם הספק, שנבחר בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום תקשורת פנים ארגונית. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H839תחזוקת מערכת מסחר ברצףדנאל פתרונות פיננסיים בע"מעד 31/12/2018עד 500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכת מסחר ברצף. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 18/12/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H838רכישת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישיאייהו טכנולוגיות תוכנה בע"מ עד 31/12/2019100,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למערכת EyeShare להטמעת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשב באישי. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H837רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  MapFIS עד 31/12/2021500,000 $ בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ לצורך רישוי, תחזוקה ותמיכה בתוכנת Market  Map. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836מיקרוסופט ישראל בע"מ עד 31/12/2019500,000 ₪, בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ מקצועיים עבור מוצרי מיקרוסופט שונים (ארכיטקטורה, אופן היישום, Best Practices, הנחיה והדרכה). לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות עם החברה לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/12/2016 , אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H836אספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב במבט בינלאומי גרטנר ישראל אדוויזורי בע"מ עד 31/12/20181,100,000 ₪ , בתוספת מיסים כחוק04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב העולמי. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשה הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ -  30/11/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H835אספקת מחשבים טלקוד מחשבים בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לרכישות בפועל, לפי תעריפי מכרז החשכ"ל04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת מחשבים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H834אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע לצוות התמיכה טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ עד 14/01/2018100,000 ש"ח, כולל מע"מ 04/01/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ וסיוע בתחום מערכות מידע.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H833מנוי למאגר Science direct for government edition Ziur Information Systemsשנה 80,000$, בתוספת מע"מ30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Science direct for government edition. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H832אספקת מנוי למאגר המידע Proquest Business Collection Ziur Information Systemsעד חמש שנים 84,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לאספקת מאגר המידע Proquest Business Collection. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל המנכ"ל מ -02/11/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H831שירותי הגברה בכנס של הבנק איי.פי.סי ירושלים בע"מ 2016790$ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך אספקת שירותי הגברה בכנס שערך הבנק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H830תערוכה למרכז המבקרים של הבנק טוקאן סטודיו לעיצוב20166,500 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך התקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך השלמת תערוכה שהוקמה על ידה.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H829תחזוקת ספר חשבונות ראשי קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ובמיחשוב בע"מעד 31/12/2021 1,500,000 ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לתחזוקת ספר חשבונות ראשי. לאחר שלכוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.  ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H828אספקת מוצרי כיבודים יוסי אוחנה (בר קפה)במסגרת תקופת המכרז עד 150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
המשך התקשרות עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת מוצרים נוספים שאינם נכללים ברשימת המוצרים שנכללו במסגרת המכרז. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H827 אספקת שירותי קישוריות ל- Swiftבזק בינלאומי ו-013 נטוויז'ן עד 31/12/201710,000$ ₪, בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​​התקשרות המשך עם החברות לצורך אספקת שירותי קישוריות ל- Swift. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/9/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H826אספקת שירותי ייעוץדב הלפרין HMS עד 30/06/20172,000,000 ₪ בתוספת מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 05/10/16 אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H825עריכת כנס של הבנקתיאטרון ירושלים חד פעמי כ - 230,000 ₪30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם האתר לצורך קיום כנס שערך הבנק​.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H824פיתוח ותחזוקת תוכנה לניהול הביטחון והבטיחותאריאל שוסהיים עד 5 שנים150,000 ₪, כולל מע"מ 30/11/2017
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד לפיתוח ותחזוקה של התוכנה לניהול הביטחון והבטיחות בבנק. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 27/09/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H823שירותי ייעוץ בתחום הארגונישוהם בע"מעד 31/12/201650,000 ש"ח, כולל מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, לצורך קבלת שירותי ייעוץ. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H822רכישה, תחזוקה, התקנה הדרכה ושירותי מומחה של מוצר תוכנה מטריקס אי.טי31/12/2020220,000$, בתוספת מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק יחיד, לצורך רכישה, תחזוקה, התקנה, הדרכה ושירותי מומחה של מוצר התוכנה MongoDB. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם החברה שפורסם באתר לא הוגשו הסתייגויות והתקבל אישור המנכ"ל מ - 14/9/16, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H821אספקת שירותי ייעוץ בנושאי תקשורת ואבטחת מידע כלירנט בע"מ 30/09/2017400,000 ש"ח, בתוספת מע"מ 16/11/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בנושאי תקשורת ואבטחת מידע.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18/9/16, אישרה ועדת ​המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H820אספקת שירותי סלולאר לעובדי הבנקהזוכות במכרז המרכזי כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לשימוש בפועל, לפי תעריפי המכרז המרכזי ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברות הזוכות במכרז המרכזי לצורך אספקת שירותי סלולאר לעובדי הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H819אספקת שירותי תאורה, הגברה והצגה לכנס שערך הבנק וידיומיט חד פעמיכ- 76,000 ₪, בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לצורך קבלת שירותי הגברה, תאורה והצגה לכנס שערך הבנק. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H818אספקת ותחזוקת ראטורים סלולאריים לחו"לטלרומינג 5 שניםכ - 590,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ותחזוקת ראטורים סלולאריים לחו"ל. לאחר שלכוונת ההתקשרות עם הספק הוגשה הסתייגות שהתבררה כלא רלוונטית, ומשהתקבל אישור המנכ"ל, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H817קיום הופעות מוסיקליות בכנס הנגידים 2016עמותת לקליטת האמן העולה20167500 ₪ כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
ההתקשרות עם העמותה לצורך קיום שתי הופעות של הרכבים מוזיקליים בכנס הנגידים העתיד להתקיים השנה.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H816רכישת רכב יוניון מוטורוס מיידיכ - 138,000 ₪ כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות בתנאים זהים לתנאי מכרז מינהל הרכב הממשלתי לצורך רכישת רכב מסוג טויוטה אוונסיס​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H815רכישה ותחזוקה של שרתי BLADE מתוצרת חברת HP דורקום מחשבים בע"מעד 31/12/2016, או עד לסיום הליכי המכרז החדש שפורסם בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 650,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי קודם של החשכ"ל, לצורך רכישה ותחזוקה של שרתי BLADE מתוצרת חברת HP. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  16/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H814ייעוץ בתחום חבות המס החלה על נכסי יתרות מטבע החוץAllen & Overy שנתיים מיום החתימה על ההסכם 150,000$ בתוספת מיסים כחוק05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק החוץ, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום חבות המס החלה בהשקעת יתרות מטבע החוץ. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות שפורסמה באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H813ייעוץ בנושא תקשורת והסברה ודיווח כותרות החדשות באמצעות SMSג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל) בע"מ07/09/2018630,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות המשך עם החברה, שנבחרה בהליך, לצורך המשך קבלת שירותי הייעוץ בנושא תקשורת והסברה ודיווח כותרות החדשות באמצעות SMS. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  03/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אשרף ח'ורי
 • טלפון:02-6552168
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H812ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש בבניין בנק ישראל בקריה בירושלים יעד בטיחות חד פעמי מיידי115,000 ₪, כולל מע"מ 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות  עם החברה, לצורך ביצוע עבודות דחופות במערכת כיבוי האש המותקנת במבנה, מפאת הנסיבות, בהן נדרש ביצוע העבודות בדחיפות למניעת נזק של ממש, משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/08/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H811אספקת שירותי קישוריות לרשת Swiftבזק בינ"ל ונטויז'ן 013 3 חודשים כ- 10,000$ בתוספת מיסים כחוק05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברות לצורך המשך אספקת שירותי קישוריות ל - SWIFT, עד לסיום הליכי המכרז החדש שפורסם בנושא.   מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28/07/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​ 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
H810תשלום בגין נסיעה בכבישי אגרה הנתיב המהיר בע"מ, מנהרות הכרמל מקבוצת "כרמלטון בע"מ ודרך ארץ היוויז (1997) בע"מלמשך כל תקופת הזיכיון של החברות מהמדינהלפי ניצול בפועל הערכה - הנתיב המהיר - כ - 18,000 ₪ כולל מע"מ לשנה; מנהרות הרכמל - 25,000 ₪ כולל מע"מ לשנה; דרך ארץ הייוייז - מאות שקלים בודדים בשנה. 05/10/2016
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם כל אחת מן החברות, כספק יחיד, לצורך תשלום אגרת נסיעה בכבישים הבאים: 1. הנתיב המהיר בע"מ, עבור נסיעה בנתיב המהיר.
2. מנהרות הכרמל מקבוצת "כרמלטון בע"מ עבור הנסיעה במנהרות הכרמל. 
3. דרך ארץ היוויז (1997) בע"מ, עבור הנסיעה בכביש 6.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגוית, והתקבל אישור המנכ"ל מ - 14/06/2016, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרויות.​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין-כהן
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור
3(29)ספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים Oracle ומוצרים נלווים התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracleאורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מ​31/12/20217,000,000 ₪ בתוספת מע"מ ללא
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה כספק יחיד  לאספקת שירותי תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי Oracle. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט,  בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית,  לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 09/01/2017.

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:טלי בן-משה
 • טלפון:02-6552128
 • דוא"ל:tenders@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר החלטה זו סגור