סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
נהג/ת להסעת מנהל בכיר ולעבודה במדור שירותי משרד ותחבורה של הבנק, באגף לוגיסטיקה
נהג/ת להסעת מנהל בכיר ולעבודה במדור שירותי משרד ותחבורה של הבנק, באגף לוגיסטיקה
סטודנט/ית באגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית באגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
מזכיר/ה לשעות אחה"צ בלשכת מנהל חטיבה
מזכיר/ה לשעות אחה"צ בלשכת מנהל חטיבה
משרת סגן/ית הממונה על הבטיחות, ביחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
משרת "סגן/ית הממונה על הבטיחות", ביחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע בניתוח נתונים משוק ההון בחטיבת המחקר, ירושלים
דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע בניתוח נתונים משוק ההון בחטיבת המחקר, ירושלים
סטודנט/ית לתקופה זמנית ביחידת תכנון וכלכלה, בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית לתקופה זמנית ביחידת תכנון וכלכלה, בלשכת המנכ"ל
סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה - פומבי
סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה
קניין/ית רכש באגף הרכש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
קניין/ית רכש באגף הרכש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל

אחר

משרת סגן/ית הממונה על הבטיחות, ביחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
משרת "סגן/ית הממונה על הבטיחות", ביחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
סטודנטים/ות לתפקידים שונים בחטיבות הבנק (אוכלוסיות מיוחדות)
מאבטחים/ות לבנק ישראל
מאבטחים/ות לבנק ישראל

מזכירים/ות

מזכיר/ה לשעות אחה"צ בלשכת מנהל חטיבה
מזכיר/ה לשעות אחה"צ בלשכת מנהל חטיבה
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים
מזכיר/ה ללשכת מנהל אגף וללשכת המפקחת על הבנקים

נהגים/ות

נהג/ת להסעת מנהל בכיר ולעבודה במדור שירותי משרד ותחבורה של הבנק, באגף לוגיסטיקה
נהג/ת להסעת מנהל בכיר ולעבודה במדור שירותי משרד ותחבורה של הבנק, באגף לוגיסטיקה

סטודנטים/יות (תואר ראשון) – כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, חשבונאות

דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע בניתוח נתונים משוק ההון בחטיבת המחקר, ירושלים
דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע בניתוח נתונים משוק ההון בחטיבת המחקר, ירושלים
סטודנט/ית לתקופה זמנית ביחידת תכנון וכלכלה, בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית לתקופה זמנית ביחידת תכנון וכלכלה, בלשכת המנכ"ל
סטודנט/ית באגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית באגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית לאגף מאקרו ומדיניות בחטיבת המחקר
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
סטודנט/ית ליחידה לניהול מסלקות, במחלקת חשבות ומערכות תשלומים
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית ליחידת שוק מט"ח, בחטיבת מידע וסטטיסטיקה
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית באגף הערכה מוסדית, בחטיבת הפיקוח על הבנקים

סטודנטים/יות (תואר ראשון)- אחר

סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית ליחידה לפניות הציבור, באגף בנק לקוח, בחטיבת הפיקוח על הבנקים
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע
סטודנט/ית למשרת תומך/ת במשתמשים בתחום מחשוב וטכנולוגיה, בחטיבת טכנולוגיית המידע

סטטיסטיקאים/יות

סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה - פומבי
סטטיסטיקאי/ת ביחידה למתודולוגיה סטטיסטית, בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה

עובדי/ות בטחון

מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל
מפעילי/ות חדר בקרה ליחידת הביטחון, בחטיבת משאבי אנוש ומינהל

רפרנטי/ות רכש

קניין/ית רכש באגף הרכש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל - פומבי
קניין/ית רכש באגף הרכש, חטיבת משאבי אנוש ומינהל
כרגע ניתן להגיש מועמדות רק במחשב. טופס הגשת המועמדות עדיין לא הונגש לגלישה באמצעות מכשירים ניידים
​​​​​​​​