3.4.2005
 
הקמת מערכת סליקה סופית לתשלומים גדולים בזמן אמת (RTGS) נכנסת לשלב הביצוע
 
מבנק ישראל נמסר כי ההכנות להפעלה של מסלקה תוך-יומית ( Real Time Gross Settlement-RTGS) נמשכות בקצב מואץ. מסלקה זו תאפשר לבצע תשלומים בסכומים גדולים בין פרטים וחברות במהלך היום באופן מיידי וסופי שלא יאפשר ביטול העסקה במועד מאוחר יותר. ב-4 באפריל 2005 יפרסם בנק ישראל בקשה לקבלת הצעות להקמת המערכת אשר תופעל על ידו. מכיוון שאין חברות ישראליות בעלות ניסיון בתחום זה הפנייה תיעשה לחברות בין-לאומיות, אולם בנק ישראל דורש שהתחזוקה של המערכת תתבצע על ידי סניף מקומי של החברה או על ידי קבלן משנה מקומי, ושהחומרה למערכת תירכש דרך ספק ישראלי.
בנק ישראל מסביר כי בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בחשיבות של קידום ושיפור היציבות של מערכות התשלומים במדינה. מערכות אלו כוללות את מסלקת השקים, המסלקה האוטומטית המבצעת את הוראות הקבע וחיובים וזיכויים ישירים (מס"ב), מסלקות הבורסה לניירות הערך וכמובן המערכות בבנק המרכזי המשמשות כסולק אחרון של כלל הפעילות הבין-בנקאית המתבצעת בחשבונות הבנקים בבנק המרכזי.
בנק ישראל פועל, בשיתוף עם המערכת הבנקאית, ליישום רפורמה כוללת במערכות התשלומים והסליקה בישראל שגולת הכותרת שלה היא הקמת המסלקה התוך-יומית (RTGS) שתבטיח ביצוע מהיר ואמין של תשלומים במשק וכן הקטנת הסיכונים במסלקות הקיימות והתאמתן לסטנדרטים בינלאומיים ולעבודה מול המערכת החדשה. כחלק מהרפורמה הכוללת בנק ישראל פועל להנהגת שינויים במערכות התשלומים והסליקה בארץ בתחומים שונים כגון: הארכה של יום העסקים הבנקאי גם לשעות אחר הצהריים ושיפור תהליך הסליקה של השקים.