19.12.2011
 
המדד המשולב לחודש נובמבר 2011 עלה ב-0.2 אחוז.
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר ב-0.2 אחוז. נתוני המדד בחודשיים האחרונים מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יחסית לזה שנרשם ברביע השלישי של השנה. העלייה במדד החודש משקפת עליות במדד הייצור התעשייתי ובמדדי יצוא השירותים והסחורות, שקוזזו על ידי ירידות במדדי יבוא התשומות ופדיון המסחר והשירותים.
אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה באוקטובר בשיעור של 2.5 אחוזים, לאחר עליה בו של 0.8 אחוז בספטמבר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד באוקטובר ב-0.1 אחוזים לאחר עליה של 1.5 אחוזים בחודש ספטמבר. מדד יצוא השירותים (ללא שירותי תחבורה) עלה בנובמבר (אומדן בנק ישראל), בשיעור של 2.6 אחוזים לאחר שירד ב-16.1 אחוזים באוקטובר. מדד יבוא תשומות לייצור ירד בנובמבר בשיעור של 2.7 אחוזים, בהמשך לירידה בו של 1.9 אחוזים באוקטובר. מדד יצוא הסחורות עלה בנובמבר בשיעור של 0.5 אחוז, לאחר ירידה של אחוז אחד באוקטובר וירידות גם בשלושת החודשים הקודמים לו. מדד יבוא מוצרי צריכה עלה בנובמבר בשיעור של 1.6 אחוזים, לאחר ירידה של שבעה אחוזים באוקטובר.
 
1 בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור.
 
ללוחות המדד המשולב באתר - לחץ כאן