21.5.2012
 
המדד המשולב לחודש אפריל 2012 עלה ב-0.2 אחוז
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
המדד המשולב למצב המשק בחודש אפריל עלה ב-0.2 אחוז. נתוני המדד החודש מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, תוך התייצבותה של הצמיחה בקצב נמוך מזה שאפיין את שנת 2011. העלייה במדד החודש משקפת עליה קלה במדד הייצור התעשייתי ועלייה ביצוא השירותים. עליות אלו קוזזו על ידי ירידות במדדי יצוא ויבוא הסחורות, וירידה קלה במדד הפדיון של המסחר והשירותים. יצוין כי נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו מעט כלפי מטה, בעקבות עדכון מגמת מדד הייצור התעשייתי על ידי הלמ"ס.
אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה במארס בשיעור של 0.2 אחוז, לאחר ירידה בו של 2.4 אחוזים בפברואר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד בשיעור של 0.2 אחוז במארס לאחר עלייה מזערית של 0.1 אחוז בפברואר. מדד יצוא השירותים (ללא שירותי תחבורה) עלה באפריל (אומדן בנק ישראל), בשיעור של 4.4 אחוזים, לאחר שירד ב-6.6 אחוזים במארס. מדד יבוא תשומות לייצור ירד באפריל בשיעור של 5.7 אחוזים, לאחר עלייה בו של 7.2 אחוזים במארס. מדד יצוא הסחורות (הראלי) ירד באפריל בשיעור של 2.5 אחוזים, לאחר עליייה בו של 1.3 אחוז במארס. מדד יבוא מוצרי צריכה (הראלי) עלה באפריל בשיעור של 8 אחוזים, לאחר ירידה של 9.8 אחוזים במארס.
 
נתון חדש נתון קודם עדכון משולב (באחוזים)
0.13 0.16 ינואר
0.14 0.15 פברואר
0.13 0.19 מארס
0.16   אפריל
 
ללוחות המלאים ולהסברים - לחץ כאן
 
[1] בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור.