17.06.12
 
סקירת ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים: ינואר עד אפריל 2012
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
לסקירה המלאה - לחץ כאן
 
בתקופה הנסקרת, ינואר עד אפריל 2012, נמשך גידול הפעילות העסקית בישראל בקצב שהוא נמוך מקצב הצמיחה ארוך הטווח של המשק (איור א'-1).  
התמתנות ההתרחבות של הפעילות העסקית נובעת במידה רבה מהמשבר בגוש האירו ומההאטה בצמיחה הגלובלית. כן הואטה הפעילות בענף התעשייה, תוצאה של הצטמצמות יצוא הסחורות בכל סוגי הטכנולוגיות.  
ההתרחבות המתונה בפעילות התבטאה ביציבות של מספר המועסקים, של משרות השכיר, ושל המשרות הפנויות; ובירידתו של השכר הריאלי של ישראלים במהלך התקופה הנסקרת.  
במהלך התקופה הנסקרת עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3 אחוזים. ב-12 החודשים האחרונים עלתה האינפלציה ב-2.1 אחוזים, קרוב לאמצע היעד.  
בתקופה הנסקרת, ינואר עד אפריל 2012, נמשך גידול הפעילות העסקית בישראל בקצב המתון שהמשק התכנס אליו במחצית השנייה של 2011 (איור א'-1). התוצר המקומי הגולמי צמח ברביע הראשון של 2012 בשיעור של 3.0 אחוזים – קצב נמוך מקצב הגידול ארוך הטווח ונמוך במקצת גם מקצב הצמיחה של שני הרביעים האחרונים של 2011 – שכבר בהם הייתה הצמיחה נמוכה מהקצב ארוך הטווח. צמיחת התוצר העסקי ברביע הראשון הואטה במידה ניכרת ביחס למחצית השנייה של 2011, ועמדה על 2.8 אחוזים. בדומה לתקופה הנסקרת הקודמת, גם בתקופה הנוכחית נבעה התמתנות ההתרחבות של הפעילות העסקית במידה רבה מהמשבר בגוש האירו ומההאטה בצמיחה הגלובלית. כן הואטה הפעילות בענף התעשייה, תוצאה של הצטמצמות יצוא הסחורות בכל סוגי הטכנולוגיות. עם זאת, רמתה נותרה גבוהה ביחס לעבר.
היציבות במהלך התקופה הנסקרת של מספר המועסקים, משרות השכיר, והמשרות הפנויות וירידתו של השכר הריאלי למשרת שכיר משקפות את התרחבותה המתונה של הפעילות במשק. ביטוי נוסף להתרחבותה האיטית של הפעילות במשק הוא התייצבות הקצב של גביית המסים – הישירים והעקיפים – מאז ראשית השנה.
מתחילת השנה גדל מספרם של הנתונים החיוביים המצביעים על התאוששות המשק האמריקאי, אולם בחלק ממדינות אירופה העמיק המשבר הפיסקלי, והתבטא בהרעת הנתונים הריאליים והפיננסיים של מדינות אלה ושל הגוש האירופי כולו. נתוני הצמיחה של אירופה דשדשו, ונתוני התעסוקה הגיעו לשפל. סוכנות S&P הורידה במהלך התקופה הנסקרת את דירוג האשראי של תשע מדינות אירופיות, ובכללן צרפת. כן גברו החששות כי תוכניות הצנע לא יצליחו להעלות את המשקים השרויים במשבר על מסלול של צמיחה, והורדו תחזיות הצמיחה העולמית ל-2012 ו-2013.
ההתפתחויות בשווקי המניות בארץ ובעולם במהלך התקופה הנסקרת לא היו אחידות. הרבעון הראשון של השנה היה חיובי למדי בשווקי המניות בארץ ובעולם: בראשית התקופה הנסקרת המשיכה מגמת העלייה במדדי המניות בעולם שהחלה בשלהי 2011, אולם בתחילת אפריל, עם התגברות החששות בשווקים הפיננסיים למשבר חובות בספרד, התחוללה תפנית בשווקים הפיננסיים הגלובליים ומדדי המניות החלו לרדת, ירידות שנמשכו גם במאי. בישראל היו ההתפתחויות דומות, אולם הן התחוללו באיחור מה ביחס למדינות המפותחות. התאוששות מדדי המניות בישראל החלה במארס, והירידות בשווקים הפיננסיים המקומיים – כתגובה לחדשות הרעות מחו"ל – החלו רק במאי, ובחודש זה נמחקה במלואה העלייה שנרשמה במדדי המניות מאז תחילת השנה.
במהלך התקופה הנסקרת עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3 אחוזים, ובניכוי עונתיות הסתכמה עלייתו ב-1.2 אחוזים. באפריל, עלתה האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ב-2.1 אחוזים, קרוב לאמצע היעד.