19.07.2012
 
המדד המשולב לחודש יוני 2012 עלה ב-0.2 אחוז
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
המדד המשולב[1] למצב המשק בחודש יוני עלה ב-0.2 אחוז. נתוני המדד החודש מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, תוך התייצבותה של הצמיחה ברביע השני בקצב דומה לזה של הרביע הראשון של השנה. יודגש כי קצב זה נמוך מהקצב שאפיין את שנת 2011. העלייה במדד החודש משקפת עליה בפדיון המסחר והשירותיים ועליות קלות במדד הייצור התעשייתי ויצוא השירותים. עליות אלו קוזזו על ידי ירידה משמעותית במדד יצוא הסחורות וירידות במדדי יבוא מוצרי הצריכה ויבוא התשומות לייצור.
אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה במאי בשיעור מזערי של 0.1 אחוז, בהמשך לעליה בו של 3.7 אחוזים באפריל. מדד הפדיון של המסחר והשירותים עלה במאי בשיעור של 0.8 אחוז במאי, בהמשך לעליה של 3.8 אחוז באפריל. מדד יצוא השירותים (ללא שירותי תחבורה) עלה ביוני (אומדן בנק ישראל), בשיעור של 0.3 אחוזים, לאחר ירידה של 3.4 אחוזים במאי. מדד יבוא תשומות לייצור ירד ביוני בשיעור של 3.6 אחוזים, לאחר עליה בו של 3.9 אחוזים במאי. מדד יצוא הסחורות (הראלי) ירד ביוני בשיעור חד של 12.3 אחוזים, בהמשך לירידה בו של 1.4 אחוזים במאי. מדד יבוא מוצרי צריכה (הראלי) ירד ביוני בשיעור של 0.5 אחוזים, בהמשך לירידה של 1.2 אחוזים במאי.
 
נתון חדש נתון קודם עדכון
0.19 0.20 מארס
0.20 0.19 אפריל
0.21 0.23 מאי
0.19   יוני
 
[1] בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור.
 
ללוחות המדד המשולב באתר - לחץ כאן